Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojai Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR
2022 m. 2023 m. IV ketvirčio
21 Tarybos narys 66 1 083
1 Tarybos sekretorė - 2 477
1 Meras 3 779 5 275
1 Mero pavaduotojas 2 986 3 268
3 Mero patarėjas 2 420 2 574
1 Patarėjas (parengties pareigūno f-jos) - 2 798
1 Kontrolierius 3 333 3 479
1 Administracijos direktorius 3 273 4 707
13 skyriaus vedėjas 2 941 3 023
11 Seniūnas 2 184 2 337
6 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 104 2 428
22 Vyriausiasis specialistas 1 928 2 057
6 Vyresnysis specialistas 1 721 2 012
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
41 Specialistas 1 370 1 848
33 Darbininkas 730 840

Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistema

Įsakymas dėl  Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos  aprašo patvirtinimo

Molėtų rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-08, 14:45:33
Pastebėjai problemą? Pranešk!