Darbo užmokestis

Valstybės tarnautojai Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR
2023 m. 2024 m. I ketvičio
21 Tarybos narys 1 083 1 142
1 Tarybos sekretorė 2 477 2 648
1 Meras 5 275 5 356
1 Mero pavaduotojas 3 268 3 502
3 Mero patarėjas 2 574 2 586
1 Patarėjas (parengties pareigūno f-jos) 2 798 3 191
1 Kontrolierius 3 479 3 749
1 Administracijos direktorius 4 707 4 761
13 skyriaus vedėjas 3 023 3 157
11 Seniūnas 2 337 2 408
7 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2 428 2 534
21 Vyriausiasis specialistas 2 057 2 191
7 Vyresnysis specialistas 2 012 2 153
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
45 Specialistas 1 848 2 012
28 Darbininkas 840 942

Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistema

Įsakymas dėl  Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo

Molėtų rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-15, 14:57:44
Pastebėjai problemą? Pranešk!