title

Apklausa - Korupcijos apraiškų galimybės Molėtų rajone 2018
Gerbiami svetainės lankytojai, Molėtų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisija, siekdama nustatyti savivaldybės veiklos sritis, kuriose yra didelė tikimybė pasireikšti korupcijai, kviečia Jus užpildyti šią anketą. Anketa anoniminė. Apibendrinti duomenys bus panaudoti korupcijos prevencijos veiklai Molėtų rajone tobulinti. Ačiū už Jūsų skirtą laiką
1. Ar Molėtų rajone yra korupcijos apraiškų?
Pasitaiko pavienių atvejų privačiose įmonėse
Pasitaiko pavienių atvejų valstybės įstaigose
Pasitaiko pavienių atvejų Savivaldybėje ir jos padaliniuose
Korupcija įsigalėjusi visose viešojo administravimo srityse
Korupcija įsigalėjusi visame privačiame versle
Korupcijos rajone nėra
2. Kokios priežastys leidžia plisti korupcijai?
Visuomenės aktyvumo stoka užkertant kelią korupcijai
Per maži pareigūnų, biudžetinių įstaigų ir valstybės tarnautojų atlyginimai
Per daug biurokratizuotos viešosios paslaugos
Per didelės pareigūnų ir valstybės tarnautojų galios
Korupcijos faktus sunku įrodyti, netobuli teisės aktai
Kita (įrašykite)
3. Kam tenka atsakomybė dėl korupcijos paplitimo?
Visiems rajono gyventojams
Pareigūnams ir valstybės tarnautojams
Biudžetinių įstaigų darbuotojams
Verslininkams
Teisėsaugos institucijoms
Politikams
4. Kur daugiausiai korupcijos apraiškų?
Teismuose
Policijoje
Medicinos įstaigose
Savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose
Savivaldybės įmonėse
Žemėtvarkos įstaigose
Mokesčių inspekcijoje
Švietimo ir ugdymo įstaigose
Žiniasklaidoje
Versle
5. Iš kur sužinojote apie galimybę pranešti apie korupcijos atvejį?
Spaudos
Radijo ir televizijos
Savivaldybės interneto svetainės
Draugų ir pažįstamų
Nežinote, kur pranešti
6. Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį?
Būtinai praneščiau
Nepraneščiau
Ko gero praneščiau
Man nerūpi
7. Ar liudytumėte teisme prieš korumpuotą asmenį?
Liudyčiau
Neliudyčiau
Galbūt liudyčiau
8. Ar teko neoficialiai mokėti pareigūnui, valstybės tarnautojui, politikui, verslininkui?
Pareigūnui
Valstybės tarnautojui
Politikui
Verslininkui
Neteko niekam mokėti neoficialiai
9. Kokio lygio asmeniui teko mokėti neoficialiai, duoti dovanų, atsiskaityti už paslaugas? (jei ne - klausimą praleiskite)
Vadovui
Pavaduotojui
Padalinio vadovui
Eiliniam pareigūnui ar tarnautojui
Politikui
10. Kokiomis aplinkybėmis nutarėte neoficialiai atsilyginti? (jei tokio atvejo nebuvo - klausimą praleiskite)
Savo iniciatyva
Gavote netiesioginę užuominą
Buvote tiesiai paprašyti
Girdėjote iš kitų, jog reikia
11. Ar neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?
Visiškai išsprendė
Iš dalies išsprendė
Visiškai nepadėjo
12. Ar ateityje neoficialiai mokėtumėte?
Tikrai mokėčiau
Tikrai nemokėčiau
Sunku pasakyti
13. Jūsų nuomone, kuriuose savivaldybės padaliniuose labiausiai paplitęs neoficialus atsiskaityma?
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje
Bendrajame skyriuje
Buhalterinės apskaitos skyriuje
Centralizuotame vidaus audito skyriuje
Finansų skyriuje
Kultūros ir švietimo skyriuje
Socialinės paramos skyriuje
Statybos ir žemės ūkio skyriuje
Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje
Teisės ir Civilinės metrikacijos skyriuje
Turto skyriuje
Viešųjų pirkimų skyriuje
Viešųjų ryšių ir informatikos skyriuje
Seniūnijose
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje
Savivaldybės taryboje
14. Jūsų nuomone, kuriose savivaldybės įstaigose ir įmonėse labiausiai paplitęs neoficialus atsiskaitymas?
Alantos senelių namuose
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose
Kijėlių ugdymo centre
Socialinės paramos centre
Molėtų kultūros centre
Molėtų krašto muziejuje
Viešojoje bibliotekoje
Turizmo ir verslo informacijos centre
Menų mokykloje
Kūno kultūros ir sporto centre
Mokyklose
Vaikų darželiuose
Greitosios medicinos pagalbos centre
Ligoninėje
Pirminės sveikatos priežiūros centre
UAB Molėtų autobusų parke
UAB "Molėtų šiluma"
UAB "Molėtų švara"
UAB "Molėtų vanduo"
Ugniagesių tarnyboje
15. Jūsų pasiūlymas korupcijos prevencijos komisijai