title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2019 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-01-24 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-260 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-2) 32_sprendimas_del-tvarkos...
32_priedas_sprendimo-del-...
32_aiskinamasis-rastas_de...
32_antikorupcinis-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūros patvirtinimo (Nr. B68-1) 18_tarybos-sprendimas_dvi...
18_tarybos-sprendimo_dvir...
18_pagrindinis_brezinys_s...
18_aiskinamasis_rastas.pd...
Irena Tarvydienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Molėtų autobusų parkui teikti viešąją keleivių pervežimo Molėtų rajono savivaldybės vietiniais maršrutais paslaugą (Nr. B68-3) 54_sprendimo-priedas_-kel...
54__aiskinamasis-rastas_d...
54__sprendimas_del-keleiv...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinių kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-4) 44_del-moletu-rajono-savi...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_moletu-rajono-savivald...
Rimantas Šavelis

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-5) 112_2019-metu-uzimtumo-di...
112_2019-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo (Nr. B68-6) 147_sprendimas-del-nuomos...
147_aiskinamasis-rastas-d...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-7) 147_sprend-del-savivald-k...
147_aiskinamasis-rastas-2...
Rūta Maigienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų socialinės globos kainos suderinimo (Nr. B68-8) 35_sprendimo-projektas-de...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-9) 19_del-modernizavimo-prog...
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-10) 55_del-bustu-nuomos-tvark...
55_aiskinamasis-r.-del-bu...
55_busto-nuomos-tvarkos-a...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-12) 54_sprendimas_del-panaudo...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-13) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Molėtų menų mokyklai (Nr. B68-14) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_dokumentai-prie-sprend...
54_dokumentai-prie-sprend...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Levaniškių gatvės, esančios Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-15) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leva...
82_levaniskiu-k.-levanisk...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje (Nr. B68-16) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-dubin...
82_dubingiu-mstl.-vilties...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Beržos gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Ciūniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-17) 82_ciuniiskiu-k.-berzos-g...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.sprendimas-del-ciuni...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Pagonių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Pagojų kaimo teritorijoje (Nr. B68-18) 82_2.sprendimas-del-pagoj...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_pagoju-k.-pagoniu-k.-p...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Baltadvario gatvės, esančios Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Duobužių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-19) 82_2.-sprendimas-del-duob...
82_duobuziu-k.-baltadvari...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ščiūriškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-20) 82_sciuriskiu-k.-misko-g....
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-sciur...
Lina Spranginienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (bendradarbiavimo) sutarties pasirašymui (Nr. B68-21) 149_sprendimas-del-jvs-ju...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_priedas-sutarties-pro...
Vakaris Atkočiūnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Mūsų darbai