title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-05-22
17:00:00
B1-124 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-160 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios 7_2019_05_16_b1-124.docx
17153320190522140147.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-123 Dėl nuomos sutarties nutraukimo 7_2019_05_16_b1-123.docx
17142820190521200502.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-122 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2019_05_16_b1-122.docx
17142720190521200432.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-121 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas”. 7_2019_05_16_b1-121.docx
17142620190521200404.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-120 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2019_05_16_b1-120.docx
17142520190521200335.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-119 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo 7_2019_05_16_b1-119.docx
17153120190522135044.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-118 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos projekto „Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę“ teritorijoje 7_2019_05_16_b1-118.docx
17142320190521200229.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-117 Dėl pritarimo sutarties su biudžetine įstaiga Molėtų socialinės paramos centru pasirašymui 7_2019_05_16_b1-117.docx
17142220190521200159.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-116 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2019_05_16_b1-116.docx
17142120190521200121.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-113 Dėl Mildos ir Punto gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Leliūnų kaimo teritorijoje 7_2019_05_16_b1-113.docx
7_2019_05_16_b1-113-pried...
17141820190521195935.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-112 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo 7_2019_05_16_b1-112.docx
7_2019_05_16_b1-112_atask...
17141720190521195901.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-111 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo 7_2019_05_16_b1-111.docx
17141620190521195832.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-110 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2019 metams nustatymo 7_2019_05_16_b1-110.docx
17141520190521195803.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-109 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai 7_2019_05_16_b1-109.docx
7_2019_05_16_b1-109_finan...
7_2019_05_16_b1-109_veikl...
17141420190521195733.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-108 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai 7_2019_05_16_b1-108.docx
7_2019_05_16_b1-108_atask...
7_2019_05_16_b1-108_veikl...
17141320190521195657.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-107 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai 7_2019_05_16_b1-107.docx
7_2019_05_16_b1-107_finan...
7_2019_05_16_b1-107_veikl...
17141220190521195627.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-106 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo 7_2019_05_16_b1-106.docx
7_2019_05_16_b1-106_objek...
17141120190521195545.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-105 Dėl paskolos ėmimo 7_2019_05_16_b1-105.docx
17141020190521195509.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-104 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo 7_2019_05_16_b1-104.docx
17153020190522134109.adoc
2019-05-22
17:00:00
B1-103 Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo 7_2019_05_16_b1-103..docx
17152920190522133648.adoc

Mūsų darbai