title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-06-29
17:00:00
B1-187 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Joniškio mokyklos -daugiafunkcio centro direktore. Janina Girulskiene 7_2020_06_25_b1-187.docx
22937020200629141133.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-186 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu 7_2020_06_25_b1-186.docx
22936920200629141038.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-185 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2020_06_25_b1-185.docx
22936820200629140941.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-184 Dėl bešeimininkio turto perėmimo 7_2020_06_25_b1-184-.docx
7_2020_06_25_b1-184-pried...
22936620200629140603.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-183 Dėl bešeimininkio turto perėmimo 7_2020_06_25_b1-183.docx
7_2020_06_25_b1-183_pried...
22936020200629140455.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-182 Dėl nuomos sutarties nutraukimo 7_2020_06_25_b1-182.docx
22935920200629140401.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-181 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“. 7_2020_06_25_b1-181.docx
22935420200629140144.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-180 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo 7_2020_06_25_b1-180.docx
22935020200629135613.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-179 Dėl bešeimininkio turto priėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 7_2020_06_25_b1-179.docx
22934520200629135137.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-178 Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ 7_2020_06_25_b1-178_pried...
7_2020_06_25_b1-178.docx
22934420200629135049.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-177 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Liepų g. 4 - 2, pardavimo 7_2020_06_25_b1-177.docx
22925520200629121422.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-176 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį 7_2020_06_25_b1-176.docx
22934020200629134003.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-175 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_06_25_b1-175.docx
22933320200629133730.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-174 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2020-2025 metų plėtros programos patvirtinimo 7_2020_06_25_b1-174.docx
7_2020_06_25_b1-174-progr...
22930920200629131855.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-173 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo 7_2020_06_25_b1-173.docx
7_2020_06_25_b1-173_plana...
22930220200629131335.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-172 Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Molėtų rajono savivaldybės gyventojams maksimalaus dydžio nustatymo 7_2020_06_25_b1-172.docx
22928620200629125055.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-171 Dėl pritarimo projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste. III etapas“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2020_06_25_b1-171.docx
22928420200629124911.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-170 Dėl pritarimo projekto ,,Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ rengimui ir įgyvendinimui 7_2020_06_25_b1-170.docx
22928320200629124717.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-169 Dėl pritarimo projekto „Asociacijos „Bekupės melioracija“ melioracijos statinių rekonstravimas“ jungtinės veiklos sutarties pasirašymui 7_2020_06_25_b1-169.docx
7_2020_06_25_b1-169_pried...
22928220200629124530.adoc
2020-06-29
17:00:00
B1-168 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-82 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_06_25_b1-168.docx
7_2020_06_25_b1-168_kelia...
22928120200629124338.adoc