title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2022-07-28
17:00:00
B1-174 Dėl partnerystės sutarties pasirašymo 7_2022_07_28_b1-174.docx
7_2022_07_28-b1-174_sutar...
37209120220728221322.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-173 Dėl Molėtų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą 7_2022_07_28_b1-173.docx
37209020220728221130.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-172 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. B1-183 „Dėl pasiūlymų dėl Molėtų rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 7_2022_07_28_b1-172.docx
37208920220728220906.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-171 Dėl Molėtų rajono savivaldybės saugomo botaninio gamtos paveldo objekto „Dvikamienė pušis“ schemos patvirtinimo 7_2022_07_28_b1-171.docx
7_2022_07_28_b1-171_schem...
37208820220728220708.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-170 Dėl viešosios įstaigos Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo 7_2022_07_28_b1-170.docx
7_2022_07_28_b1-170_-prie...
37208720220728220127.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-169 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10, pardavimo 7_2022_07_28_b1-169.docx
37208620220728215950.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-168 Dėl turto perdavimo Kuolakasių kaimo bendruomenei 7_2022_07_28_b1-168.docx
37208520220728215804.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-167 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo 7_2022_07_28_b1-167.docx
37208420220728215414.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-166 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenei 7_2022_07_28_b1-166.docx
7_2022_07_28_b1-166_pried...
37208320220728215245.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-165 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo 7_2022_07_28_b1-165.docx
37208220220728214823.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-164 Dėl Molėtų menų mokyklos nuostatų patvirtinimo 7_2022_07_28_b1-164.docx
7_2022_07_28_b1-164_nuost...
37208120220728214518.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-163 Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo 7_2022_07_28_b1-163.docx
37208020220728214311.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-162 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 7_2022_07_28_b1-162-.docx
7_2022_07_28_b1-162_pried...
37207920220728214048.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-161 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis 7_2022_07_28_b1-161.docx
37207820220728213912.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-160 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 metais ataskaitai 7_2022_07_28_b1-160.docx
37207720220728213704.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-159 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo 7_2022_07_28_b1-159.docx
7_2022_07_28_b1-159-aiski...
7_2022_07_28_b1-159-biudz...
7_2022_07_28_b1-159direkt...
7_2022_07_28_b1-159_finas...
7_2022_07_28_b1-159_biudz...
7_2022_07_28_b1-159-m.-au...
37207620220728213427.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-158 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai 7_2022_07_28_b1-158.docx
7_2022_07_28_b1-158_-veik...
37207520220728213244.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-157 Dėl projekto „Molėtų rajono sporto infrastruktūros ir baseino komplekso investicijų projekto įgyvendinimas koncesijos būdu“ įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu 7_2022_07_28_b1-157.docx
37207420220728213036.adoc
2022-07-28
17:00:00
B1-156 Dėl pavedimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai parengti išvadą 7_2022_07_28_b1-156.docx
37174520220728094354.adoc
2022-07-01
17:00:00
B1-155 Dėl siūlymo suteikti kurortinės teritorijos statusą Molėtų miestui su apylinkėmis 7_2022_06_30_b1-155.docx
36701820220701121152.adoc