title

B78_72 Dokumentų nuorašų tikrumas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDSYBĖS ADMIISTRACIJA

SENIŪNIJOS

DOKUMENTŲ NUORAŠŲ IR JŲ IŠRAŠŲ TIKRUMO LIUDIJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-15  Nr.B78-72

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Seniūnas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus. Vienas iš jų - dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357; 2008, Nr. 113-4290);
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin.,1992, Nr. 28-810; 1994, Nr.78-1463; 1998, Nr. 49-1329; 1999, Nr. 19-509, Nr. 57-1831; 2001, Nr. 55-1943; 2002, Nr. 31-1126, 2007, Nr. 1-2882;
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-03-15 įsakymas Nr. 1R-64 „Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, nr. 78-1463; 2003, Nr. 15-598).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas).
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumento, kurio nuorašą ar išrašą tvirtins seniūnas, originalas.
Prašymas dėl dokumento nuorašo ar išrašo tikrumo paliudijimo.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt

Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Antanina Čičiurkienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239 , el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

7. Administracinės paslaugos vadovas Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt

Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Antanina Čičiurkienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239, el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Kreipimosi dieną.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina(jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas dėl dokumento nuorašo ar išrašo paliudijimo.
11. Informacinės ar ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Aprašas ir prašymo forma pateikiami savivaldybės interneto svetainėje
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Nuorašas yra notariškai paliudyta originalaus dokumento kopija, kurios turinys yra identiškas originalaus dokumento turiniui. Išrašas yra notariškai paliudyta originalaus dokumento dalies kopija, kurios turinys yra identiškas originalaus dokumento dalies turiniui. Negali būti tvirtinami ir paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, taip pat pieštuku rašyti dokumentai. Jeigu seniūnas tvirtina dokumentą, sudarytą iš kelių lapų, jis privalo būti susiūtas ir sunumeruotas. Dokumentų nuorašai tvirtinami darant tvirtinamąjį įrašą ranka arba dedant juodos, mėlynos arba violetinės spalvos spaudą. Seniūno paliudyto nuorašo ar išrašo tikrumo faktas registruojamas notarinių veiksmų registre.
13. Paslaugos teikimo schema  


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra