Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
B78_79 Gyvenamosios vietos deklaravimas

MOLĖTŲ RAJONMO SAVIVALDDYBĖS ADMINISTRACIJA

SENIŪNIJOS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ NAIKINIMAS, TAISYMAS, KEITIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-15  Nr.B78-79

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Seniūnija registruoja savininkų (fizinių/juridinių asmenų) prašymus panaikinti, taisyti, keisti jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamą vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis. Seniūnija apsvarsto gautą prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, taisymo, keitimo ir priima sprendimą, padaro atitinkamą įrašą gyventojų duomenų bazėje.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo1998 m. liepos 2 d. įstatymas Nr. VIII-840
2. 2009-12-31 Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. (29) 4R-67 patvirtinti gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimai (Valstybės žinios, 2010-01-07 Nr.2-108)
3.2010-01-01 Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimai. (Valstybės žinios, 2009-11-28 Nr.141-6192)
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami šie duomenys:
1. Prašymas.
2. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Juridinio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.
4. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Suteikta teise prisijungti ir naudotis gyventojų registro duomenų baze.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Alantos seniūnijoje specialistė Rita Jūronienė, tel. (8 383) 58 180, mob. 8 656 95592, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl. Molėtų r. sav., el.p. alanta@moletai.lt.

Balninkų seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Aurelija Pacevičienė, tel.(8 383) 44 218 mob. 8 618 62421 Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav., el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje specialistė Aldona Pušinienė, tel. (8 383) 44 118 mob. 8 656 95594 Toliejų g.16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav., el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje specialistė Genoefa Lukšienė, tel. (8 383) 47 141 mob. 8 656 95650 Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav., e l.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje specialistė Svetlana Sukackienė, tel. (8 383) 55 141 mob. 8 656 95651 Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje specialistė Vanda Liubertienė, tel. (8 383) 43 742 mob.8 656 95652 Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav., el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje specialistė Alvyra Bražiūnienė, tel. (8 383) 59 123 mob. 8 656 95653 Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav., el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje specialistė Jadvyga Kazlauskienė, tel. (8 383) 54 662 mob. 8 656 95654, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje specialistė Jūratė Vyšniauskienė, tel. (8 383) 48 012 mob. 8 656 95657, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav., el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje specialistė Sigutė Lisauskienė, tel. (8 383) 56 142 mob. 8 656 95658 Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav., el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje ūkio plėtros specialistė Marytė Baranauskienė, tel. (8 383) 43 122 mob. 8 656 95659, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav., el.p. videniskiai@moletai.lt

7. Administracinės paslaugos vadovas Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt

Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt

Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Antanina Čičiurkienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt

Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt

Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt

Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt

Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt

Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt

Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt

Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239, el.p. suginčiai@moletai.lt

Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktuose numatyta tvarka.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas naikinti, taisyti, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis nurodant priežastį.
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą http://www.gyvreg.lt/
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Tik seniūnijoje gyvenantiems asmenims.
13. Paslaugos teikimo schema  


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.