title

* Kviečiame prekiauti Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose vasario 23 dieną

Tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo gamintojų, ūkininkų, viešojo maitinimo įmonių ir kitų paslaugų teikėjų registracija vyks nuo sausio 23 d. iki vasario 15 d.

(*Vietų skaičius ribotas, registracija gali būti nutraukta anksčiau, užpildžius esamas 47 vietas*)

Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2019 m. vasario 23 d. Molėtų krašto muziejaus teritorijoje (Muziejaus g. 7) kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Danutė Kavaliūnienė, tel. (8 383) 54 749, el. p. turtas@moletai.lt).

Patvirtintos formos leidimą prekiauti ar teikti paslaugas per 5 darbo dienas išduoda Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą prekybai ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2019 m. vasario 23 d., pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriui šiuos dokumentus:

  • prašymą (forma pridedama), kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), adresas, telefono numeris, prašymo pateikimo data, parduodamų prekių ar paslaugų pavadinimas, numatoma prekybos ar paslaugų teikimo vieta(os) kartu ar atskirai) ir laikotarpis;
  • įmonės vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, fizinis asmuo – verslo liudijimą ar kitą dokumentą, leidžiantį verstis individualia veikla, asmens dokumentą;
  • mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta vietinė rinkliava, originalą;
  • jeigu numatyta lengvata – dokumentą, pagal kurį gali būti taikoma lengvata;

Dokumentus galima siųsti el. paštu turtas@moletai.lt , papildoma informacija tel. (8 383) 54749;

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas kopijas gausite nurodytu Jūsų nurodytu el. paštu, dokumento originalą galite gauti atvykę į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Vilniaus g. 44, kab. Nr. 210, 211) arba renginio dieną;

Leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

(Ištrauka iš 2017 12 21 Nr. B1-238, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo (Žr.  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1dfd260545511e884cbc4327e55f3ca)

10. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti masinių renginių metu seniūnijose:

10.1. nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:

10.1.1. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama knygomis, rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais, suvenyrais, žaislais, ledais, – 3,0 Eur/dienai;

10.1.2. prekybos vietai iki 6,0 kv. m ploto, kai prekiaujama kitomis prekėmis, negu nurodyta 10.1.1. punkte,  – 5,0 Eur/dienai;

10.2. iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų – 12,0 Eur/dienai;

10.3. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją iš laikinų lauko kavinių – 20,0 Eur/dienai.

Vietinė rinkliava masinių renginių metu netaikoma:

15.1. prekiauti žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje;

15.2. renginio metu šio renginio rėmėjams;

15.3. asociacijoms, kurių buveinė registruota Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, tautodailininkams, amatininkams, turintiems tautinio paveldo sertifikatus, tautodailininko ar amatininko pažymėjimą ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;

15.4. žmonių su negalia organizacijoms.

16. Vietinės rinkliavos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį nuo 30 iki 40 procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Šie asmenys turi pateikti Pensijos gavėjo pažymėjimą, Neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Vietinės rinkliavos pervedamos į Molėtų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT684010045500080063 (įmonės kodas 188712799), nurodant įmokos kodą ir paskirtį: 534 – už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą.

Maloniai kviečiame tapti Žiemos žūklės šventės rėmėju. Molėtų krašto muziejaus sąskaita LT904010045500109931 (įmonės kodas 188202764). Dėl paramos sutarties kreiptis į Molėtų krašto muziejaus direktorę Viktoriją Kazlienę, tel. 8682 14595, info@moletumuziejus.lt.

Dėl galimybės prekiauti ir prekybos vietos, iki įsigyjant leidimą Savivaldybėje, būtina susiderinti su renginio organizatoriumi Molėtų krašto muziejumi, tel. 8 698 33018, Alfreda Petrauskienė, Ežerų žvejybos muziejaus vedėja alfreda.petrauskiene@moletumuziejus.lt.

Renginyje alkoholiu nebus prekiaujama!
Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos