title

B78_62 Naftos sustabdymo panaikinimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AADMINISTRACIJA

LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBOS NAFTOS PRODUKTAIS VEIKLA GALIOJIMO SUSTABDYMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-62

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla galiojimo sustabdymas, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimų galiojimo panaikinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Už reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų pažeidimus leidimų turėtojai raštu (registruotu laišku) įspėjami apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

Priimdama sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, Leidimus išduodanti institucija nustato laiką nuo sprendimo įsigaliojimo datos, per kurį leidimo turėtojas turėtų pašalinti reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Tuo atveju, kai leidimo turėtojo prašymu leidimo galiojimas sustabdomas, leidimo turėtojas privalo vėl pateikti pašymą panaikinti galiojimo sustabdymą ir visus dokumentus ir duomenis, kurie keitėsi po leidimo išdavimo ar pakeitimo.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą panaikinti leidimo galiojimą.
2. Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specilaistė Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą leidimo turėtojui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

11.*

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra