title

B78_45 Mirties registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MIRTIES REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12 Nr. B78-45

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Mirties registravimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima mirties įrašo surašymą, mirties liudijimo išrašymą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas, 1997-03-25 Nr. VIII- 157
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr. I-1374
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1 R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1 R-411 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22 įsakymas Nr. 1 R-306 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas
2. Mirusiojo asmens tapatybės dokumentas
3. Medicininis mirties liudijimas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pildomas skyriuje)
11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra