title

Pavadinimų suteikimas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
administracinės paslaugos aprašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama Adresų registrui, fiziniams ir juridiniams asmenims. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, gavęs prašymą ir reikalingus dokumentus, parengia Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir planą dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą. Tarybai priėmus sprendimą, sutvarkyti duomenys perduodami VĮ Registrų centro Adresų registrui. Pareiškėjai informuojami apie priimtą sprendimą, jiems įteikiant Adresų registro pritarimo kopiją arba Tarybos sprendimo su priedu kopiją.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl numerių pastatams, patalpoms, ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“,
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  1994-07-20, I-533
3. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, 1994-07-19, I-558
4. Lietuvos Respublikos adresų formavimo taisyklės, 2002-12-23, Nr. 2092
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Aiškinamasis raštas, kuriame pagrindžiamas pasiūlymo tikslingumas.
2. Gatvės išdėstymo planas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Adresų registro duomenų bazės duomenys.
2. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lina Spranginienė, tel. (8 383) 54788, el.p. lina.spranginiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 mėnesiai
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas suteikti gatvės pavadinimą (pridedama)


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra