title

B78_83 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAŽYMOS APIE ŠEIMOS SUDĖTĮ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2014-05-29 Nr. B78-83 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Molėtų mieste. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai.
Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys.
Pažyma išduodama pateikti aukštosioms mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms dėl socialinių garantijų. Pažyma neišduodama, kai ją reikia pateikti kitoms institucijoms (teismams, bankams ir kt.), kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai. Tokiais atvejais asmenys dėl pažymų apie asmens duomenis, tarp jų ir apie šeimos sudėtį, turi kreiptis pagal kompetenciją į Gyventojų registro tarnybą (toliau – tarnyba). Tarnyba išduoda pažymas apie asmens duomenis, tvarkomus Lietuvos Respublikos gyventojų registre, asmenys pažymų ir išrašų išdavimo klausimais aptarnaujami Interesantų aptarnavimo skyriuje Lvovo g. 7/ Slucko g. 6, LT-09313 Vilnius. Asmenys gali kreiptis atvykę tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu, per atstovą, elektroniniu būdu per internetinės bankininkystės sistemą ar elektroninio parašo sistemą, elektroniniu būdu per tarnybos interneto svetainę http://www.gyvreg.lt/.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).
3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793).
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005, Nr. 139-5008).
6. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (Žin., 2002, Nr. 116-5188).
7. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352, 2006, Nr. 130-4889).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Teismo sprendimas – kai po santuokos nutraukimo vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų.
4. Įgaliotam asmeniui – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pažyma per 1 darbo dieną gali būti parengiama tuo atveju, kai turimi asmens duomenys yra aiškūs, teisingi ir išsamūs bei kartu su prašymu yra pateikti visi būtini dokumentai ir duomenys.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Fizinių asmenų prašymas.
2. Atstovaujančių asmenų prašymas.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra