Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
B78_90 Pažyma naujiems turto kadastro objektams naudoti pagal paskirtį

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-10 Nr. B78-90

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statinio savininkas, naudotojas arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas Savivaldybės administracijai raštu arba el. priemonėmis (patvirtindamas el. parašu), pateikia reikiamus dokumentus ir prašymą išduoti pažymą apie galimybę naudoti naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus pagal paskirtį. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą, patikrina pateiktų dokumentų atitiktį teisės aktams, parengia pažymą arba atsakymą pareiškėjui, jei tokia pažyma negali būti išduota.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 patvirtintas Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas (2012 m. spalio 26 d. redakcija).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas.

4. Naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimo schema:
4.1. Schemos antraštinis lapas su šiais atributais:
4.1.1. schemos pavadinimas, įrašomas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.11 punkto nuostatomis, vietoj žodžio „projektas“ įrašant žodį „schema“;
4.1.2. schemą parengusio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. (jei neturi kvalifikacijos atestato – išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data);
4.1.3. schemos parengimo data.
4.2. Schemos dokumentų žiniaraštis.
4.3. Aiškinamasis raštas (patalpų ar pastatų paskirtys, adresas, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, projektą parengusio asmens kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos ir kt.).
4.4. Statinio paprastojo remonto darbų (jeigu jie atliekami) techninė specifikacija.
4.5. Naujų patalpų ar statinių planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos šių objektų ribos, patalpų ar pastatų bendrieji rodikliai.

5. Žemės sklypo dokumentų kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė Lilija Krivičienė (8-383) 54758, el. paštas lilija.kriviciene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel.( 8-383) 54757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.