title

B78_06 Pieno deklaracijų el formų užpildymas ir pateikimas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-6

Administracinės paslaugos pavadinimas Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų elektroninių formų užpildymas ir pateikimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. ir neturintys galimybės jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau-PAIS), kreipiasi į savivaldybės atsakingus asmenis dėl pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos elektroninės formos užpildymo ir pateikimo.
Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 3D- 231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija nurodyta Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.3D - 231.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pieno gamintojas (fizinis ar juridinis asmuo) gaminantis pieną tiesiogiai parduoti, privalo:
  1. būti žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu;
  2. turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu;
  3. tvarkyti pieno apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnale.

Gamintojai, tiesiogiai parduodantys pieną ir negalintys savarankiškai prisijungti prie PAIS sistemos, pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
  2. pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą.

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitos laikotarpis nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d.

Paslaugos gavėjas Pieno gamintojas (fizinis ar juridinis asmuo) gaminantis pieną tiesiogiai parduoti ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre .
Administracinės paslaugos teikėjas Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8383) 54737, mob. 8682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt

Seniūnijų žemės ūkio plėtros specialistai:
Alantos sen. – Vida Šeikienė,,Turgaus a. 9, LT – 33037, Alantos mstl. Molėtų rajonas, tel. (8 383) 58123, el. p. v.seikiene@moletai.lt  
Balninkų sen. – Aurelija Pacevičienė, Alaušų g. 21, LT Balninkai, LT –33303 Molėtų rajonas, tel. (8 383) 44218, el. p. a.paceviciene@moletai.lt  
Čiulėnų sen. – Lina Spranginienė, Toliejų g. 16,Toliejų k., Čiulėnų sen., LT – 33352, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 44108, el. p. l.spranginiene@moletai.lt  
Dubingių sen. – Janina Bakienė, Ąžuolyno g. 8, Dubingių mstl., LT- 33261, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 47118, el. p. j.bakiene@moletai.lt  
Giedraičių sen. – Valentinas Čereška, Vilniaus g. 26, Giedraičių mstl., LT – 33274, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 55161, el. p. v.cereska@moletai.lt  
Inturkės sen. – Regina Šulskuvienė, Bažnyčios g. 16, Inturkės k., LT – 33212, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 42916, el. p. r.sulskuviene@moletai.lt  
Joniškio sen. – Alvyra Bražiūnienė, Arino g. 3, Joniškio mstl., LT – 33224, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 58123, el. p. a.braziuniene@moletai.lt  
Luokesos sen. – Laima Kazlauskienė, S. Dariaus ir S. Girėnog. 4,  LT – 33102, Molėtai, tel. (8 383) 54662, el. p. l.kazlauskiene@moletai.lt  
Mindūnų sen. – Jūratė Vyšniauskienė, Muziejaus g. 8, Mindūnų k., LT – 33202, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 48642, el. p. j.vysniauskiene@moletai.lt  
Suginčių sen. – Laima Arelienė, Taikos g. 24, Suginčių k., LT – 33334, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 56119, el. p. l.areliene@moletai.lt  
Videniškių sen. – Marytė Baranauskienė, Ramybės g. 3, Videniškių k., LT – 33293, Molėtų rajonas, tel. (8 383) 43697, el. p. m.baranauskiene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Alantos seniūnijoje seniūnas Aidonas Užubalis, Turgaus a. 9, 33037, Alantos mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 58 180; mob. 8 652 16106; el.p. alanta@moletai.lt
Balninkų seniūnijoje seniūnė Virginija Pusvaškienė, Alaušų g. 21, 33303, Balninkų mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44241; mob. 8 685 70093, el.p. balninkai@moletai.lt  
Čiulėnų seniūnijoje seniūnė Antanina Čičiurkienė, Toliejų g. 16, 33352, Toliejų k. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 44 118; mob. 8 698 43181, el.p. ciulenai@moletai.lt  
Dubingių seniūnijoje seniūnas Kęstutis Kaminskas, Ąžuolyno g. 8, 33261, Dubingių mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 47 141; mob. 8 698 41871, el.p. dubingiai@moletai.lt  
Giedraičių seniūnijoje seniūnas Vytautas Valansevičius, Vilniaus g. 26, 33274, Giedraičių mstl., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 55 141; mob. 8 698 41863, el.p. giedraiciai@moletai.lt  
Inturkės seniūnijoje seniūnė Almutė Navickienė, Bažnyčios g. 16, 4160, Inturkės mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43742; mob. 8 69841829, el.p. inturke@moletai.lt  
Joniškio seniūnijoje seniūnas Rimantas Verbaitis, Arino g. 3, 4160, Joniškio mstl. Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 59 142; mob. 8 698 41853,el.p. joniskis@moletai.lt  
Luokesos seniūnijoje seniūnė Laimutė Repečkienė, S.Dariaus ir S.Girėno g. 4, 33102, Molėtai Tel. (8 383) 54 663; mob.8 698 41853, el.p. luokesa@moletai.lt  
Mindūnų seniūnijoje seniūnė Virginija Salapėtienė, Muziejaus g. 8, 33202, Mindūnų k. Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 48 642; mob. 8 698 18775, el.p. mindunai@moletai.lt  
Suginčių seniūnijoje seniūnė Nijolė Jauneikienė, Taikos g. 24, 33334, Suginčių mstl., Molėtų r. sav. Tel.(8 383) 56 142; mob. 8 699 85239, el.p. suginčiai@moletai.lt  
Videniškių seniūnijoje seniūnė Genovaitė Mozūrienė, Ramybės g. 3, 33293, Videniškių k., Molėtų r. sav. Tel. (8 383) 43 697; mob. 8 698 41861, el.p. videniskiai@moletai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Nėra


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra