title

B78_84 Pirminės teisinės pagalbos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pirminės teisinės pagalbos teikimo administracinės paslaugos aprašas

2014-06-26  Nr. B78-84

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys ir kardomojo kalinimo vietose laikomi asmenys turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal laisvės atėmimo vietą. Su savimi reikalinga turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantys subjektai nurodydami pareiškėjų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę. Jeigu asmuo kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją žodžiu, jis turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pirminė teisinė pagalba Molėtų rajono savivaldybės gyventojams nemokamai teikiama Molėtų rajono savivaldybės administracijoje (Vilniaus g. 44, Molėtai, I aukštas, 105 kabinetas, tel. (8 383) 54 781, el. paštas virginija.zaliene@moletai.lt
Pirminei teisinei pagalbai gauti galima iš anksto registruotis telefonais (8 383) 54 781 arba (8 383) 54 761
Pirminę teisinę pagalbą teikia Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Virginija Žalienė

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Direktorius

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

--------------

11.*

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Teikiant Paslaugą naudojamasi Gyventojų registro duomenimis (vietinis).

Teikiant Paslaugą gali būti naudojamasi telefonu, el. paštu.

12.*

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba - dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai išvardinti LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 13 straipsnyje, o asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas - LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje.

Išsamesnė informacija dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo:

http://www.teisinepagalba.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra