Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

Skelbiamas konkursas VšĮ GMPC direktoriaus pareigoms

Molėtų rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Molėtų greitosios medicinos  pagalbos centro  direktoriaus pareigoms eiti

Viešoji įstaiga Molėtų greitosios pagalbos centras (toliau – Įstaiga) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, buveinės adresas: Graužinių g, 3,  33125 Molėtai, įmonės kodas 300618925.

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

turėti ne mažesnę kaip 1 (dviejų ) metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse darbo patirties;

išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, išmanyti bei sugebėti juos taikyti organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Direktoriaus funkcijos: 

1. organizuoja ir užtikrina GMPC veiklą;

2. užtikrina GMPC teikiamų paslaugų kokybės kontrolę ir paslaugų teikimo teisėtumo kontrolę;

3.  atstovauja GMPC bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valdžios institucijomis pats ar įgaliojęs kitą GMPC darbuotoją;

4.  vykdo GMPC veiklos planus ir pateikia savininkui (visuotiniam dalininkų susirinkimui)  ataskaitas kitus steigėjo reikalaujamus dokumentus. Rengia ir teikia savininkui (visuotiniam dalininkų susirinkimui) praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą bei metinę finansinę atskaitomybę;

5. atidaro ir uždaro GMPC sąskaitas bankuose;

6. užtikrina GMPC turto racionalų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

7. užtikrina GMPC dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie GMPC saugojimą;

8. leidžia įsakymus, instrukcijas ir kitus aktus GMPC veiklos klausimais;

9. tvirtina GMPC vidaus darbo taisykles, padalinių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

10. tvirtina GMPC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant savininko (visuotinio dalininkų susirinkimo)  patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo;

11. vidaus valdymą bei ūkinę GMPC veiklą, lėšų naudojimą pagal paskirtį, atsiskaitymus su įstaigos darbuotojais, mokesčių administravimo institucijomis, darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

12. pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendinimą rajono vietos savivaldos institucijų sprendimus;

13. užtikrina GMPC vidaus ir finansinės kontrolės įgyvendinimą;

14. užtikrina saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą, vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

15. atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti GMPC direktorių įpareigoja teisės aktai ir GMPC įstatai.

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodę, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams;

2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

5. užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikiant prašymą, arba siunčiama kartu su prašymu;

6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas : testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus pateikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki 2016 m. birželio 27 dienos. Pretendentų dokumentai priimami Molėtų rajono savivaldybės administracijos 205 kab. adresu: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, tel. pasiteirauti: (8 383) 54 765,  el. paštas savivaldybe@moletai.lt.Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-14 09:29:11

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.