title

* Priimamos bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkurso paraiškos

Paraiškas gali teikti įregistruotos ir atitinkamose seniūnijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos NVO.

Projektas turi būti įgyvendintas vienoje iš rajono seniūnijų, orientuotas į tos teritorijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje rajono seniūnijoje bus vykdomas projektas.

Paraiška turi atitikti tos seniūnijos išplėstinės  seniūnaičių sueigos patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas:

Alantos seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 3. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas.

Balninkų seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Čiulėnų seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. sporto ir sveikatinimo veikla;
 3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Dubingių seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. sporto ir sveikatinimo veikla;
 3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Giedraičių seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas.
 3. sporto ir sveikatinimo veikla.

Inturkės seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Joniškio seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Luokesos seniūnijos:

 1. sporto ir sveikatinimo veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mindūnų seniūnijos  - kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Suginčių seniūnijos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Videniškių seniūnijos - kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Projektų paraiškos rengiamos pagal šį aprašą

Projekto paraiška turi būti pateikiama vienu originaliu egzemplioriumi, pasirašytu organizacijos vadovo ir patvirtintu organizacijos antspaudu, jeigu organizacija jį turi.

 Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 • pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 • jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 • pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);
 • pareiškėjo narių sąrašo;
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Projektų priėmimas vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki spalio 3 d.

Projekto paraiška ir pridedami dokumentai turi būti susegti į aplanką ir pateikti (paštu registruotu laišku, įteikta kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai) Savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai ( 409 kab.). Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. spalio 3 d. (imtinai).

Kilus klausimų, prašome kreiptis į atitinkamos seniūnijos seniūną arba į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoją kultūrai (Vilniaus g. 44, Molėtai, 409 kab., tel. (8 383) 54732, el. paštas gintautas.matkevicius@moletai.lt).

Konkursui skirtos lėšos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių:

Alantos seniūnijai – 1576 eurai;

Balninkų seniūnijai – 838 eurai;

Čiulėnų seniūnijai – 1286 eurai;

Dubingių seniūnijai – 805 eurai;

Giedraičių seniūnijai – 1793 eurai;

Inturkės seniūnijai – 1212 eurų;

Joniškio seniūnijai – 1100 eurų;

Luokesos seniūnijai – 1515 eurų;

Mindūnų seniūnijai – 507 eurai;

Suginčių seniūnijai – 1636 eurai;

Videniškių seniūnijai – 634 eurai.

Iš viso 12 902 eurai.

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos