title

B78_ Teikimas skirti valstybines pensijas motinoms

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Teikimo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 m. ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų administracinės paslaugos aprašas

2014-01-      Nr. B78-

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 m. ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parengiami ir pateikiami dokumentai Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įsivaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-730 (Žin., 1994, Nr. 101-2018)
Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 253 (Žin., 2007, Nr. 33-1198)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas II-ojo laipsnio valstybinei pensijai gauti (laisva forma).
2. Visų vaikų charakteristikas, išduotas mokymo staigų, darbdavių arba seniūnų (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, seniūno funkcijas įgyvendinančio savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, o vaikų nuolat gyvenančių ir dirbančių užsienio valstybėse, tos valstybės kompetentingos institucijos). Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos parašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
3. Visų vaikų asmens dokumentų ir gimimo liudijimų nuorašus (patvirtintus) ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
4. Mirusių vaikų mirties liudijimų nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
5. Dokumentų, įvardijančių daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu pavardė buvo pakeista.
6. Daugiavaikės motinos gyvenimo aprašymas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama“

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Giedraičių, Inturkės, Joniškio, Luokesos seniūnijų Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Grainiene, tel. (8 383) 5 47 53, el.p. v.grainiene@moletai.lt, kabineto Nr. 112.
Mindūnų, Suginčių, Videniškių ir Molėtų miesto Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja Zita Vorobjovienė, tel (8 383) 5 47 98, el.p. z.vorobjoviene@moletai.lt, kabineto Nr. 113
Alantos, Balninkų, Čiulėnų ir Dubingių seniūnijų Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Leišytė, tel. (8 383) 5 47 91, el.p. l.leisyte@moletai.lt, kabineto Nr. 114

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, tel. (8383) 5 47 92, kabineto Nr. 103

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Surinkti reikalingi dokumentai antrojo laipsnio valstybinei pensijai, motinoms, pagimdžiusioms (įsivaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, siunčiami į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinė sistema SPIS ir „Parama“

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašo 4 punkte.
Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai (asmens tapatybės dokumentai, charakteristikos ir pan.) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra