title

B78_30 Užsienyje gimusio vaiko gimimo registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIO VAIKO REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12   Nr.B78-30

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Užsienio valstybėje gimusio vaiko registravimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išrašymą.

3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864.
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444.
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr .VIII- 1725
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. kovo 21 d. d. įsakymas Nr. 1 R-78 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,Dėl moterų pavardžių darymo“.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Užsienio valstybės išduotas gimimo liudijimas. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.
2. Jei vaikas gimė tėvams esant santuokoje – santuokos sudarymo dokumentas.
3. Jei vaikas gimė išsituokusiai motinai- santuokos nutraukimo dokumentas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties dokumentas.
4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė  Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 6,08 EUR.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pridedama)
11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra