Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
B78_19 Vienkartinės pašalpos žuvusių šeimoms

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-19

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą kiekvienas šeimos narys tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio  nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas (Žin.,1998, Nr. 92-2543; 2004, Nr. 7-131;2005,Nr.153-5637);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 128 „Dėl valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms“ (Žin., 1999, Nr.15-397); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2006,Nr.32-1162);
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012 m. sausio 6 d. raštas Nr. (24.16-23) SD-151 „Dėl vienkartinių išmokų indeksavimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 32-1126; Žin., 2008, Nr. 74-2879).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas;
  2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau–LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;
  3. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;
  4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka;
  5. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
  2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, www.genocid.lt) – dėl pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažinto kario savanorio ar neginkluotos pasipriešinimo – laisvės kovų dalyvio statuso ir dėl sprendimo dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių;
  3. Nacionalinė teismų administracija (L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, www.teismai.lt) – dėl teismo sprendimo, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma laisva . Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienkartinės pašalpos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Šio aprašymo 4 punkte nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.
Vienkartinės pašalpos išmokamos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.