Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799Svetainės struktūra
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo inicijavimas, jų derinimas ir tvirtinimas išsamiai

Administracinę paslaugą teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Žemės sklypų, esančių miestų ir miestelių teritorijose, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Molėtų rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau - Projektas) iniciatoriai (toliau - Iniciatorius):
1. valstybinės žemės patikėtiniai;
2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
4. privačios žemės savininkai;
5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
7. miestų ir miestelių valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau - Prašymas) Iniciatorius pateikia užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau - ŽPDRIS) www.zpdris.lt, įteikiant atvykus į Savivaldybę, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį.

Prašymą ir dokumentus pateikti Savivaldybės administracijos 213 kab.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
3. CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymas;
5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas
6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
7. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas
8. Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209
9. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
10. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
12. Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje"
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos"
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos"
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, buveinė, kodas ir el. pašto adresas. Tuo atveju, jeigu atstovaujamas asmuo, nurodoma atstovaujamojo asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas, atstovavimo pagrindas (atstovaujamojo asmens duomenys, dokumento pavadinimas, data ir numeris).
1.2. Formuojama ar pertvarkoma teritorija ir jos plotas.
1.3. Žemės sklypo (-ų) adresas.
1.4. Žemės sklypo (-ų) kadastro numeris, jeigu žemės sklypas (-ai) pertvarkomas (-i).
1.5. Planavimo tikslas ir žemės sklypo (-ų) pertvarkymo būdas.
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus - pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
3. Pastatų nuosavybės dokumentus - pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre (ne senesnį kaip 6 mėn.).
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us).
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei žemės sklypas nuomojamas.
5. Planavimo pasiūlymų schemą.
Jeigu Prašymą pasirašo Iniciatoriaus atstovas, kartu su Prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Jeigu Prašyme pagal nustatytą formą nėra galimybės pateikti pageidaujamos informacijos, ji gali būti pateikiama Prašymo priede.

Visi su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Šioje sistemoje visi su Projektų rengimu susiję asmenys ir institucijos turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus 
www.zpdris.lt

 

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pagal nustatytus planavimo tikslus, reikalui esant, pateikia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas, parengia Projekto reikalavimus

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Spranginienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistė, tel. (8 383) 54788, el. paštas lina.spranginiene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8-383) 54757, el. paštas g.putvinskas@moletai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 1 priedas)

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-10 19:58:01
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.