title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2018 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-01-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. B1-127 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo, Padėkos ženklo ir Padėkos rašto teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-27) 63_del-garbes-piliecio-nu...
63_aiskinamasis-rastas-de...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečių vardų suteikimo Aurelijai ir Aurelijui Rusteikoms (Nr. B68-1) 63_del-garbes-pilieciu-va...
63_aiskinamasis-rastas-de...
63_teikimas-del-garbes-pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės pilietės vardo suteikimo Malvinai Šokelytei-Valeikienei (Nr. B68-2) 63_teikimas-del-garbes-pi...
63_del-garbes-pilietes-va...
63_aiskinamasis-rastas-de...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo (Nr. B68-26) 140_pletros-plano-projekt...
140_aiskinamasis-rastas-d...
140_sprendimas-del-pletro...
Žaneta Saržickienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. B68-3) 142_sprendimas-del-dvirac...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų miesto (kvartalo) energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. B68-4) 46_sprendimas-del-kvartal...
46_aiskinamasis-rastas-de...
46_galimybiu-studija.pdf
46_moletu-miesto-kvartalo...
Rimvydas Pranskus

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. B1-111 „Dėl Molėtų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-25) 19_del-programos-papildym...
19_ar-del-programos-papil...
Lilija Krivičienė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos nuostatų pakeitimo (Nr. B68-5) 31_ar-del-literaturines-p...
31_k.-umbraso-literaturin...
31_spr-del-literaturines-...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono dailės ir fotografijos premijos nuostatų pakeitimo (Nr. B68-6) 31_spr-del-dailes-premijo...
31_dailes-ir-fotografijos...
31_ar-del-dailes-ir-fotog...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo priemonių plano 2018-2020 metams patvirtinimo (Nr. B68-8) 31_ar-del-jaunimo-problem...
31_jaunimo-problemu-spren...
31_spr-del-jaunimo-proble...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
11 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo (Nr. B68-7) 69_moletu-taryba-zemes-nu...
69_aiskinamasis-rastas.do...
Ramutė Vasaravičienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo Alantos gimnazijai (Nr. B68-9) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-24) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildoma-informacija-...
54_vsi-arino-namai-dokume...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-parduod...
54_viesame-aukcione-pardu...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl Virintų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Babilninkų kaimo teritorijoje (Nr. B68-12) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-babi...
82_suginciu-sen.-babilnin...
Lina Spranginienė

Priimtas
16 Dėl Piliakalnio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Radvoniškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-13) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-radv...
82_radvoniskio-k.-piliaka...
Lina Spranginienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-14) 54_sprendimas_del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-t...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-11 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-15) 32_sprendimas-del-2016_01...
32_aiskinamasis-rastas_de...
32_sutarties-forma-5-prie...
32_palyginamasis-varianta...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
19 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-16) 31_moletu-krasto-muziejau...
31_spr.-del-muziejaus-pas...
31_aiskinamsis-rastas.doc...
31_muziejaus-paslaugu-kai...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-233 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. B68-18) 53_vagk-panaikinimas.docx
53_aiskinamasis-rastas.do...
Virginija Žalienė

Priimtas
21 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-17) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-beseimi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl bešeimininkio turto perėmimo. Šliavelių k. Suginčių sen. (Nr. B68-19) 19_sprendimas-2018-01_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_s...
19_ar-del-bt-peremimo_s_s...
Lilija Krivičienė

Priimtas
23 Dėl bešeimininkio turto perėmimo. Balninkų mstl. 2 etapas. (Nr. B68-20) 19_sprendimas-2018-01_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_b...
19_ar-del-bt-peremimo_b_b...
Lilija Krivičienė

Priimtas
24 Dėl bešeimininkio turto perėmimo. Žaugėdų kiaulidė Joniškio sen. (Nr. B68-21) 19_sprendimas-2018-01_bt_...
19_ar-del-bt-peremimo_j_z...
Lilija Krivičienė

Priimtas
25 Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo (Nr. B68-22) 7_sprendimas-del-pareigyb...
7_sprendimo-priedas-_alan...
7_sprendimo-priedas-_bibl...
7_sprendimo-priedas-_muzi...
7_sprendimo-priedas_kultu...
7_sprendimo-priedas_savar...
7_sprendimo-priedas_socia...
7_aiskinamsis-rastas-del-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo nr. B1-92 „Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-23) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinmasis-del-komitet...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
27 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-10) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška