title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 1-asis 2020 metų Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-01-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams patvirtinimo (Nr. B68-37) 149_aiskinamasis-rastas-d...
149_sprendimas-del-strate...
149_moletu-rajono-svp-202...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
2 Dėl pritarimo projekto „Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje“ įgyvendinimui (Nr. B68-1) 142_sprendimas-del-giedra...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
3 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklos 2019 metų ataskaitoms (Nr. B68-2) 35_aiskinamasis-rastas-de...
35_sprendimas-del-pritari...
35_alantos-seneliu-globos...
35_socialines-paramos-cen...
35_2019-m.-mvsgn-ataskait...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2020- 2023 metų veiksmų plano suderinimo (Nr. B68-3) 35_sprendimas-del-mvsgn-t...
35_pertvarkos-planas-2020...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių daugiabučių namų kiemų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-4) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_sprendimo-priedas-del-...
44_tarybos-sprendimas-del...
Rimantas Šavelis

Priimtas
6 Dėl viešosios keleivių pervežimo Molėtų rajono savivaldybės vietiniais maršrutais paslaugos teikimo vidaus sandorio pagrindu (Nr. B68-5) 54_sprendimas_-del-vidaus...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_vidaus-sandorio-sutart...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pavedimo UAB „Molėtų švara“ atlikti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas (Nr. B68-6) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-7) 112_2020-metu-uzimtumo-di...
112_2020-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
9 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-8) 31_ts-del-muziejaus-pasla...
31_priedas-kainorastis.do...
31_ar-del-muziejaus-pasla...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
10 Dėl savivaldybės būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-9) 54_sprendimas_del-savival...
54_isakymas_busto-pikimo-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-10) 54_sprendimas_del-skolu-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-11) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl bešeimininkio turto priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-12) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-beseimi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo Molėtų gimnazijai (Nr. B68-13) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-14) 55_b88-1-2020011513133750...
55_4.sprendimas-del-soc.b...
55_4aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-29-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
16 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-15) 55_b88-2-2020011513134449...
55_3.sprendimas-del-soc.b...
55_3aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-28-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
17 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-16) 55_b88-3-2020011513135300...
55_2.sprendimas-del-soc.b...
55_2aiskinamasis-rastas-d...
55_isakymas-b6-30-2020011...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
18 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-17) 55_b88-4-2020011513140015...
55_1.sprendimas-del-soc.b...
55_1.aiskinamasis-rastas-...
55_isakymas-b6-31-0200114...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-18) 19_del-nt-nurasymo_malkin...
19_ar_nt-nurasymas_malkin...
Lilija Krivičienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-19) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-adminis...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-20) 54_sprendimas_del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-21) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-22) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-210„Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., P. Cvirkos g. 4-1, pardavimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-23) 55_del-pripazinimo-neteku...
55_aiskinamasis-del-spr.-...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
25 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4, pardavimo (Nr. B68-24) 55_del-busto-moletu-r.-sk...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
26 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkesto g. 1-2, pardavimo (Nr. B68-25) 55_del-busto-moletu-r.-to...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Nepriimtas
27 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-7, pardavimo (Nr. B68-26) 55_del-busto-moletu-m.-li...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
28 Dėl Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-27) 33_sprendimas_del-nuostat...
33_saulutes-nuostatai-202...
33_aiskinamasis-rastas_de...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-193 Dėl Molėtų rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo pakeitimo (Nr. B68-28) 169_tarybos-sprendimas-de...
169_aiskinamasis-rastas_p...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficientų nustatymo (Nr. B68-29) 7_sprendimas-del-darbo-uz...
7_aiskinamasis-del-mero-d...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-129 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-30) 53_peticiju-komisijos-sud...
53_aiskinamasis-rastas-ko...
Virginija Žalienė

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-181 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-31) 149_sprendimas-del-spk.do...
149_aiskinamasis-del-spk....
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 45 „Dėl rajono vaizduojamojo meno premijos įsteigimo“ pakeitimo (Nr. B68-32) 31_ts-del-premijos.docx
31_ar-del-dailes-ir-fotog...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
34 Dėl Girsteitiškio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijoje (Nr. B68-33) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-alan...
82_alantos-mstl.-girsteit...
Lina Spranginienė

Priimtas
35 Dėl Girsteitiškio gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-34) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-alan...
82_alantos-k.-girsteitisk...
Lina Spranginienė

Priimtas
36 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2020-2022 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo (Nr. B68-35) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_antikorupcinio-vertini...
54_uab-moletu-vanduo_plan...
54_uab-moletu-vanduo-plan...
54_sprendimas_del-uab-mol...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
37 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. B1-98 „Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-36) 7_sprendimas-del-komiteto...
7_aiskinamasis-del-komite...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-38) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
39 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-39) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška