title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 10-asis 2015 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-10-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. B1-30 ,,DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO "PAKEITIMO (Nr. B68-205) 26_aiskinamasis-rastas-de...
26_lyginamasis-variantas....
26_sprendimas-del-biudzet...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Jono Žvinio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų miesto teritorijoje (Nr. B68-198) 23_priedas-del-jono-zvini...
23_sprendimas-del-jono-zv...
23_teikimas-del-jono-zvin...
Loreta Guobytė

Nepriimtas
3 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, DYDŽIŲ NUSTATYMO 2016 METAMS (Nr. B68-213) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-verslo-...
54_sprendimo-del-verslo-l...
54_sprendimo-del-verslo-l...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO MOKYKLOMS (Nr. B68-204) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
5 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOLĖTŲ R. SAV., MINDŪNŲ SEN., MINDŪNŲ K., MUZIEJAUS G. 14, IŠNUOMOJIMO BE AUKCIONO (Nr. B68-216) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-zemes-n...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl. Vilniaus g. 31-5, pardavimo (Nr. B68-224) 55_aiskinamasis-del-busto...
55_sprendimas-del-busto-g...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
7 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Ąžuolų g. 11-12, pardavimo (Nr. B68-225) 55_aiskinamasis-del-busto...
55_sprendimas-del-busto-a...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. B1-141 "Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-218) 55_aiskinamasis-del-busto...
55_sprendimas-del-busto-s...
55_sprendimo-del-busto-sa...
55_sprendimo-del-busto-sa...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
9 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠVARA“ 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITUI ATLIKTI (Nr. B68-214) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-audito-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
10 DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS ĮGYVENDINTI (Nr. B68-217) 54_admin.-rastas-del-vals...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valstyb...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-219) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_sprendimas-del-turto-n...
50_sprendimo-del-turto-nu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
12 Sprendimas dėl savivaldybės turto perdavimo (Nr. B68-212) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-211) 50_aisk.rastas-del-nuomos...
50_tarybos-sprendimas-nuo...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
14 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. B68-208) 52_aiskinamasis_rastas-de...
52_sprendimas-del-gincu-k...
52_papildomi-dokumentai.p...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto įstatų patvirtinimo (Nr. B68-209) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-suginc...
Miglė Bareikytė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo (Nr. B68-202) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-gmp-is...
Miglė Bareikytė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Nr. B68-206) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-pspc-i...
Miglė Bareikytė

Priimtas
18 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės įstatų patvirtinimo (Nr. B68-207) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-ligoni...
Miglė Bareikytė

Priimtas
19 Dėl projekto „Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimo (Nr. B68-210) 51_aiskinamasis-rasas-del...
51_sprendimas-del-meliora...
Marius Jakubauskas

Priimtas
20 Dėl pritarimo Molėtų sporto centro dalyvavimui projekte „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“ (Nr. B68-215) 51_aiskinamasis-rastas-_-...
51_sprendimas_-del-dalyva...
Loreta Štelbienė

Priimtas
21 dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-200) 35_aiskinamasis-rastas-de...
35_del-pinigines-socialin...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
22 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS 2015 – 2020 METAIS PROGRAMOS TVIRTINIMO (Nr. B68-221) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_soc.-busto-pletros-pro...
54_sprendimas-del-soc.-bu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 DĖL BŪSTŲ PIRKIMO 2015 METAIS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRAI (Nr. B68-223) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_dir.-isak.-soc.-busto-...
54_sprendimas-del-soc.-bu...
54_dir.-isak.-del-soc.-bu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. B1-93 "DĖL KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO (Nr. B68-199) 7_aiskinamasis-rastas-del...
7_sprendimas-del-kontrole...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška