title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 10-asis 2017 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo "pakeitimo (Nr. B68-237) 26_sprendimas-del-2017-m....
26_2017-m-6-pakeitimo-ais...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės privačių namų prijungimo prie Molėtų miesto centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros vykdant projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste“ eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-238) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_srendimas-del-privaciu...
71_tvarkos-aprasas.docx
Inga Žemaitytė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-239) 32_sprendimas_del-priemim...
32_priemimo-i-mokyklas-tv...
32_aiskinamasis-rastas_de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-143 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-240) 55_sprendimas_del-busto-n...
55_aiskinamasis-r._-del-b...
55_lyginamasis-var.sprend...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nustatymo (Nr. B68-241) 55_sprendimas_del-viesuju...
55_aiskinamasis-r._-del-v...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, kurio vieneto likutinė vertė yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-242) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-n...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų plano suderinimo (Nr. B68-243) 36_sprendimas_del-mvgn-ve...
36_aiskinamasis-rastas_de...
36_mvsgn-veiksmu-planas.d...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
8 Dėl audito įmonės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti (Nr. B68-244) 54_sprendimas_del-audito-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto „Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas)“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (Nr. B68-245) 142_sprendimas-del-amatu-...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
10 Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-246) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-109 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių, Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-247) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-2015-04...
54_vietiniu-rinkliavu-nuo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl Liepų gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Miežionių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-248) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-miez...
82_miezioniu-k.-liepu-g.-...
Lina Spranginienė

Priimtas
13 Dėl Ažušilių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Ažušilių kaimo teritorijoje (Nr. B68-249) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-azus...
82_azusiliu-k.-azusiliu-g...
Lina Spranginienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visos aktualijos