title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 11-asis Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-12-17 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Jaunimo aikštės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-226) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-moletu-m.-...
23_sprendimas-del-moletu-...
Loreta Guobytė

Priimtas
2 Dėl S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-227) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-moletu-m.-...
23_sprenimas-del-moletu-m...
Loreta Guobytė

Priimtas
3 Dėl Malūno gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Promislavos kaimo teritorijoje (Nr. B68-228) 23_direktoriaus-teikimas-...
23_priedas-del-promislavo...
23_sprendimas-del-promisl...
Loreta Guobytė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono plėtros plano 2011-2017 metams papildymo (Nr. B68-229) 51_aiskinamasis-rasas-del...
51_sprendimas-del-pletros...
Marius Jakubauskas

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d, sprendimo Nr. B1-30 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-258) 26_aiskinamasis-rastas-de...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_del-2015-m.-biudzeto-p...
Genė Kulbienė

Priimtas
6 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. T5-31, sudarytos 2011 m. sausio 1 d., atnaujinimo (Nr. B68-230) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_sprendimas-del-negyven...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
7 Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove Molėtų autobusų parku teikti viešąją keleivių pervežimo vietiniais maršrutais paslaugą (Nr. B68-231) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-autobus...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl sprendimo atlikti 2015, 2016 ir 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditus ir audito įmonės išrinkimo (Nr. B68-232) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-audito-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl prašymo perduoti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-260) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-valstyb...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
10 Spendimas "Dėl nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo" (Nr. B68-234) 49_aisk.-rastas-del-nevyr...
49_del-nevyriausybiniu-or...
49_sprendimasdel-nevyriau...
Loreta Štelbienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. B1-10 "Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų Molėtų rajono bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-235) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-etatu-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo ir įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-236) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-vertes-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo (Nr. B68-238) 56_aiskinamasis-rastas-de...
56_sprendimo-projektas-de...
56_sprendimo-projektas-de...
56_sprendimo-projektas-de...
Jūratė Dilienė

Priimtas
14 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. B1-215 "DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO Papildyta: 2015-12-10 11:21:43 Remigijus Tamošiūnas sprendimo priedas (Nr. B68-239) 52_aiskinamasis-rastas_de...
52_sprendimas-del-reglame...
52_sprendimo-del-reglamen...
52_sprendimo-del-reglamen...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
15 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų kultūros centrui (Nr. B68-240) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-241) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B1-81 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo (Nr. B68-242) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sprendi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-211 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos" pakeitimo (Nr. B68-243) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis asociacijoms (Nr. B68-244) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_arnioniu-bc-del-turto-...
54_levaniskiu-bc-del-turt...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_vvg-del-turto-perdavim...
54_vvg-istatai-del-turto-...
54_zur-del-turto-perdavim...
54_zur-statutas-del-turto...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl panaudos sutarčių nutraukimo šalių sutarimu (Nr. B68-245) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-panaudo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl Jurgio Žvinio prašymo atleisti nuo žemės nuomos mokesčio (Nr. B68-246) 26_aiskin-rastas-del-j.-z...
26_sprendimas-del-j.-zvin...
Genė Kulbienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis biudžetinėms įstaigoms (Nr. B68-247) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. B1-178 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-248) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_sprendimas-del-sprendi...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
24 Dėl audito įmonės išrinkimo uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti (Nr. B68-249) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_ap-audito-imones.pdf
54_sprendimas-del-ap-audi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-250) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl automobilinių parduotuvių, iš kurių aptarnaujami Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimų ir miestelių gyventojai, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-251) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_sprendimas-del-automob...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės laikino pobūdžio viešųjų darbų, teikiančių socialinę naudą vietos bendruomenei, padedančių palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2016 metams sąrašo ir viešųjų darbų programos 2016 metams patvirtinimo (Nr. B68-252) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_taryba-del-viesuju-dar...
Rimantas Šavelis

Priimtas
28 Dėl Molėtų rajono viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo bei jos darbo nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-253) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_taryba-del-darbdaviu-a...
Rimantas Šavelis

Priimtas
29 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Molėtų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-254) 69_aiskinamasis-rastas.do...
69_zemes-nuomos-mokescio-...
Ramutė Vasaravičienė

Priimtas
30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-144 "Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-255) 31_aiskinamsis-rastas-del...
31_sprendimas-del-sprendi...
31_sprendimo-lyginamasis-...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
31 Dėl Molėtų krašto muziejaus suvenyrų kainoraščio (Nr. B68-256) 31_aiskinamasis-rastas-de...
31_sprendimas-del-muzieja...
31_sprendimo-priedas-del-...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-225 "Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 31-5, pardavimo" pakeitimo (Nr. B68-257) 55_aiskinamasis-del-spren...
55_sprendimas-del-sprendi...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-259) 51_aiskinamasis-rasas-del...
51_sprendimas-del-strateg...
51_priedas-del-strategini...
Marius Jakubauskas

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-261) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_priedai-del-turto-nura...
50_sprendimas-del-turto-n...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
35 Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpio Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo (Nr. B68-262) 50_aiskinamasis-rastas-de...
50_sprendimas-del-kurorti...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
36 Dėl atstovų delegavimo į Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę. programos įgyvendinimo koordinavimo grupę. (Nr. B68-263) 49_aisk-rastas_del-delega...
49_sprendimasdel-delegavi...
Loreta Štelbienė

Priimtas
37 Dėl prašymo perduoti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-233) 54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška