title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-05-16 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo, jos veiklos nuostatų ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo (Nr. B68-93) 7_01_aiskinamasis-rastas-...
01_sprendimas-del-balsu-s...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (Nr. B68-94) 7_03_aiskinamasis-rastas-...
02_sprendimas-del-adminis...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo (Nr. B68-95) 7_02_aiskinamasis-del-mer...
03_sprendimas-del-mero-pa...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-96) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_projekto-lyginamasis-v...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
5 Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. B68-97) 7_12_sprendimas-del-polit...
05_aiskinamasis-rastas-de...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
6 Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-98) 7_11_sprendimas-del-parei...
7_11_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
7 Dėl Kontrolės komiteto sudarymo (Nr. B68-99) 7_07_sprendimas-del-kontr...
7_07_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. B68-100) 7_06_aiskinamasis-rastas-...
08_sprendimas-del-komitet...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
9 Dėl delegatų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. B68-101) 7_10_sprendimas-del-lsa-d...
7_10_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
10 Dėl tarybos nario delegavimo į Utenos regiono plėtros tarybą (Nr. B68-102) 7_09_sprendimas-del-deleg...
7_09_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (Nr. B68-103) 7_08_sprendimas-del-mero-...
7_08_aiskinamasis-del-mer...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-104) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
13 Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo (Nr. B68-105) 147_sprendimas-del-zemes-...
147_aiskinamasis-r.-del-z...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
14 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (Nr. B68-106) 147_sprendimas-del-nekiln...
147_aiskinamasis-r.-del-n...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
15 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-107) 147_sprendimas-del-paskol...
147_aiskinamasis-del-pask...
147_audito-isvada.pdf
Rūta Maigienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-108) 43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_moletu-gmp-veiklos-ata...
43_moletu-gmp-finansine-a...
43_sprendimas_del-moletu-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-109) 43_moletu-pspc-finansiniu...
43_moletu-pspc-veiklos-at...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_sprendimas_del-moletu-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
18 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2019 metams nustatymo (Nr. B68-110) 43_sprendimas-_del-mokos-...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
19 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-111) 43_moletu-ligonines-veikl...
43_sprendimas_del-moletu-...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
43_moletu-ligonines-finan...
Miglė Bareikytė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. B68-112) 43_sprendimas_del-kintamo...
43_aiskinamasis-rastas_de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
21 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo (Nr. B68-113) 54_sprendimas-del_uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_audito-ataskaita_uab-m...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl Mildos ir Punto gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Leliūnų kaimo teritorijoje (Nr. B68-114) 82_leliunu-k.-mildos-punt...
82_2.-sprendimas-del-leli...
82_2.-direktoriaus-teikim...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos (Nr. B68-115) 55_del-soc.busto-nuomos-r...
55_aiskinam.-rastas-del-s...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl sutikimo priimti nekilnojamąjį turtą pagal dovanojimo sutartį (Nr. B68-116) 54_sprendimas_-del-patalp...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-117) 156_sprendimas_del-vdc-ir...
156_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Sabalinkė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
26 Dėl pritarimo sutarties su biudžetine įstaiga Molėtų socialinės paramos centru pasirašymui (Nr. B68-118) 142_sprendimas-del-papild...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_jvs-projektas.doc
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
27 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos projekto „Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę“ teritorijoje (Nr. B68-119) 142_sprendimas-del-dgfc-r...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
28 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-120) 54_sprendimas_-del-nuomos...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-121) 54_sprendimas_del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
30 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas” (Nr. B68-122) 54_sprendimas_-del-turto-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-123) 54_sprendimas_del-nuomos....
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
32 Dėl nuomos sutarties nutraukimo (Nr. B68-124) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-160 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-125) 31_ts-del-sprendimo-punkt...
31_ar-del-sprendimo-punkt...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
34 dėl Molėtų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-126) 47_aiskinamas-rastas-del-...
47_2019-moletu-rajono-obj...
47_sprendimo-projektas-de...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška