title

Sprendimai 2009

Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimai

2009 m. gruodžio 22 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai,
nedalyvavo 3 (S. Jauneika, V. Kilius, S. Žvinys)
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-195 Dėl Molėtų rajono savivaldybės objektų, 2009 m. finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Molėtų r. savivaldybės vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti, sąrašo patikslinimo 22 0 0
B1-196 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo 22 0 0
B1-197 Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo 22 0 0
B1-198 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijoje 22 0 0
B1-199 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijoje 22 0 0
B1-200 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijoje 22 0 0
B1-201 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijoje 22 0 0
B1-202 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijoje 22 0 0
B1-203 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Inturkės seniūnijoje 22 0 0
B1-204 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Joniškio seniūnijoje 22 0 0
B1-205 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijoje 22 0 0
B1-206 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Mindūnų seniūnijoje 22 0 0
B1-207 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Suginčių seniūnijoje 22 0 0
B1-208 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Videniškių seniūnijoje 22 0 0
B1-209 Dėl Administracinės komisijos pakeitimo 22 0 0
B1-210 Dėl panaudos sutarties su Utenos apskrities viršininko administracija nutraukimo 22 0 0
B1-211 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 22 0 0
B1-212 Dėl Savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn 22 0 0
B1-213 Dėl audito įmonės 2009 m. metinių ataskaitų auditui atlikti UAB "Molėtų vanduo" išrinkimo 21 0 1
B1-214 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei ligonių kasai 22 0 0
B1-215 Dėl Savivaldybės turto perdavimo 22 0 0
B1-216 Dėl Savivaldybės turto perdavimo 22 0 0
B1-217 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2006-02-09 sprendimo Nr. B1-28 "Dėl švietimo vadybos ekspertų darbo apmokėjimo" pakeitimo 22 0 0
B1-218 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Sidabrinių bendruomenės centrui 22 0 0
B1-219 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms gyvenamosioms patalpoms 20 0 2
B1-220 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos 22 0 0
B1-221 Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Molėtų socialinės paramos centro direktore B. Pavloviene ir A. Pavlovaitės paskyrimo laikinai eiti Molėtų socialinės paramos centro direktorės pareigas 22 0 0
B1-222 Dėl atlyginimų priedų švietimo įstaigų direktoriams nustatymo 22 0 0
2009 m. lapkričio 26 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai,
nedalyvavo 3 (V.Gribėnienė, S.Šanteriovas, V. Šironas).
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-179 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo 22 0 0
B1-180 Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo 22 0 0
B1-181 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo 21 0 1
B1-182 Dėl projektų, rengiamų pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patikslinto sąrašo, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimu Nr. B1-142, papildymo 22 0 0
B1-183 Dėl pritarimo UAB "Molėtų vanduo" investicijoms 22 0 0
B1-184 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo Į UAB Molėtų autobusų parką 21 0 1
B1-185 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai "Edeno vaivorykštė" 20 0 2
B1-186 Dėl negyvenamųjų patalpų sutarties atnaujinimo 22 0 0
B1-187 Dėl negyvenamųjų patalpų sutarties atnaujinimo 22 0 0
B1-188 Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo 19 0 3
B1-189 Dėl Molėtų rajono triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 20 0 2
B1-190 Dėl Molėtų rajono Balninkų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 22 0 0
B1-191 Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo 22 0 0
B1-192 Dėl Konkursų į savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-07-05 sprendimu Nr. B1-128, pakeitimo. 22 0 0
B1-193 Dėl viešo konkurso eiti VšĮ Molėtų ligoninės direktoriaus pareigas skelbimo ir konkurso komisijos sudarymo 22 0 0
B1-194 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai "Bijutiškio bendruomenės centras" 22 0 0
2009 m. spalio 22 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai,
nedalyvavo 3 (D. Daškevičius, K. Grainys, S. Žvinys).
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-165 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo 20 0 2
B1-166 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo 22 0 0
B1-167 Dėl įkainių už 2009 m. brandos egzaminų vykdymą, vertinimą ar apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo 22 0 0
B1-168 Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudarymo 22 0 0
B1-169 Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos 22 0 0
B1-170 Dėl UAB "Molėtų šiluma" investicijų plano ir investicinio projekto suderinimo 22 0 0
B1-171 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą 20 0 2
B1-172 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimo Nr. B1-93 "Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" papildymo 15 0 7
B1-173 Dėl VšĮ Molėtų ligoninės įstatų patvirtinimo 22 0 0
B1-174 Dėl atlyginimo priedo A. Miliuvienei, laikinai einančiai VšĮ Molėtų ligoninės direktorės pareigas 22 0 0
B1-175 Dėl D. Telksnienės paskyrimo eiti Dubingių pagrindinės mokyklos direktorės pareigas 22 0 0
B1-176 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Skudutiškio akademijai 22 0 0
B1-177 Dėl įgaliojimo atstovauti Savivaldybei VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime 22 0 0
2009 m. rugsėjo 24 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai,
nedalyvavo 3 (R. Grigaliūnas, V. Kilius, J. Kerpė).
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-141 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo 14 2 6
B1-142 Dėl pritarimo projektų, rengiamų pagal 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patikslintam sąrašui 16 0 6
B1-143 Dėl Molėtų rajono savivaldybės objektų, 2009 m. finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Molėtų rajono savivaldybės vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, sąrašo patikslinimo 22 0 0
B1-144 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 02 26 sprendimo Nr. B1-35 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų 2009 m. sąmatos patvirtinimo" pakeitimo 22 0 0
B1-145 Dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu 22 0 0
B1-146 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo į UAB "Molėtų vanduo" 22 0 0
B1-147 Dėl UAB "Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų ir apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo 22 0 0
B1-148 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008-03 27 sprendimo Nr. B1-58 "Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo 22 0 0
B1-149 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos 22 0 0
B1-150 Dėl kopijavimo aparato perdavimo 22 0 0
B1-151 Dėl sutikimo perimti automobilį 22 0 0
B1-152 Dėl panaudos sutarties su Utenos apskrities viršininko administracija nutraukimo 21 0 0
B1-153 Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai 21 0 0
B1-154 Dėl Savivaldybės turto perdavimo 21 0 0
B1-155 Dėl Molėtų švietimo centro nuostatų patvirtinimo 20 0 0
B1-156 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21 0 0
B1-157 Dėl įkainių už 2009 m. brandos egzaminų vykdymą, vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo 21 0 0
B1-158 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-03-31 sprendimo Nr. B1-67 "Dėl bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2009-2010 mokslo metams nustatymo" pakeitimo 21 0 1
B1-159 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. B1-30 "Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo" pakeitimo 11 1 9
B1-160 Dėl kultūros ir švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 20 0 1
B1-161 Dėl personalinių atlyginimų priedų švietimo įstaigų direktoriams nustatymo 20 0 1
B1-162 Dėl mero ir mero pavaduotojo atlyginimų nustatymo 19 0 2
B1-163 Dėl A. Miliuvienės paskyrimo laikinai eiti VšĮ Molėtų ligoninės direktorės pareigas 20 0 1
B1-164 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-03 31 sprendimo Nr. B1-57 "Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų nustatymo 2009 metams" pakeitimo 17 0 4
2009 m. rugpjūčio 26 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai,
nedalyvavo 2 (V. K. Valasenkienė, A. Žiukas).
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-128 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo 21 0 2
B1-129 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. melioracijos darbų programos (09) pakeitimo 23 0 0
B1-130 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008-02-14 sprendimo Nr. B1-20 "Dėl komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymo paslaugų tarifų nustatymo" pakeitimo 19 3 1
B1-131 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. B1-108 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo tarifų patvirtinimo" pakeitimo 20 3 0
B1-132 Dėl pripažinto netinkamu naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo turto nurašymo 23 0 0
B1-133 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2006-11-23 sprendimo Nr. B1-135 "Dėl Savivaldybės turto perdavimo asociacijoms panaudos pagrindais" pakeitimo 23 0 0
B1-134 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. B1-139 "Dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Molėtų vietos veiklos grupei" pakeitimo 23 0 0
B1-135 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimu Nr. B1-49 "Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais formų patvirtinimo" patvirtintų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais formų pripažinimo netekusiomis galios 23 0 0
B1-136 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2002-10-24 sprendimo Nr. 76 "Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo ir panaikinimo tvarkos" pripažinimo netekusiu galios 23 0 0
B1-137 Dėl paskolos ėmimo 23 0 0
B1-138 Dėl pašalpos skyrimo V. Kazlienei 23 0 0
B1-139 Dėl pritarimo VšĮ Molėtų ligoninės 2008 m. veiklos ataskaitai ir 2008 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo 21 0 2
B1-140 Dėl nuobaudos skyrimo VšĮ Molėtų ligoninės direktoriui V. Saugūnui 20 0 3
2009 m. liepos 17 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių, nedalyvavo 5 (K.Grainys, V. Gribėnienė, A.Jerašūnas, V. Pusvaškis, P.Skripka).
Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-123 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo ir perdavimo Molėtų r. Suginčių vidurinei mokyklai 19 0 0
B1-124 Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties nutraukimo 18 0 1
B1-125 Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Dubingių pagrindinės mokyklos direktore Violeta Navickiene ir Vidos Domarkienės paskyrimo laikinai eiti Dubingių pagrindinės mokyklos direktorės pareigas 19 0 0
B1-126 Dėl Molėtų rajono savivaldybės objektų, 2009 m. finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų lėšų, skirtų Molėtų savivaldybės vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti, sąrašo patvirtinimo 19 0 0
B1-127 Dėl drausminės nuobaudos skyrimo VšĮ Molėtų ligoninės direktoriui Vygantui Saugūnui 19 0 0
2009 m. birželio 4 d.
Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai, nedalyvavo 2 (A.Jerašūnas, V. Kilius). Sprendimai ir balsavimo rezultatai:
Reg. Nr. Antraštė prieš susilaikė
B1-103 Dėl detaliųjų planų patvirtinimo 20 0 0
B1-104 Dėl Nuolatinės statybos komisijos pakeitimo 23 0 0
B1-105 Dėl Molėtų miesto bendrojo plano teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcijos patvirtinimo 20 0 0
B1-106 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto 2008 m. vykdymo ataskaitų rinkinių patvirtinimo 23 0 0
B1-107 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo 22 0 1
B1-108 Dėl valstybės ir Savivaldybės turto perdavimo 23 0 0
B1-109 Dėl Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimo investicijų projekto teikimo į 2010- 2010 m. valstybės investicijų programą 23 0 0
B1-110 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perduoti kultūros įstaigai ir asociacijai 23 0 0
B1-111 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. B1-54 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą" pripažinimo netekusiu galios 23 0 0
B1-112 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m.gruodžio11 d. sprendimo Nr. B1-196 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2009 m. veiklos rėmimo programos nuostatų ir paraiškos formos patvirtinimo" pakeitimo 23 0 0
B1-113 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio11 d. sprendimo Nr. B1-197 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių 2009 m. veiklos rėmimo programos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo 23 0 0
B1-114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Molėtų šiluma" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų 23 0 0
B1-115 Dėl Čiulėnų pagrindinės mokyklos direktorės R. Dasevičienės atleidimo 23 0 0
B1-116 Dėl įgaliojimų suteikimo Administracijos direktoriui 23 0 0
B1-117 Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Inturkės pagrindinės mokyklos direktore Vidute Brone Kaušiniene ir Virginijos Kubickienės paskyrimo laikinai eiti Inturkės pagrindinės mokyklos direktorės pareigas 23 0 0
B1-118 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-41 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokytojų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, auklėtojų, kultūros ir meno darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 23 0 0
B1-119 Dėl leidimo dirbti papildomą darbą 23 0 0
B1-120 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-64 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo" pakeitimo 23 0 0
B1-121 Dėl savivaldybės mero A. Žiuko ir mero pavaduotojos R. Andreikėnienės kasmetinių atostogų 23 0 0
B1-122 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008-12-11 sprendimo Nr. B1-208 "Dėl atlyginimo priedo Molėtų rajono ugniagesių tarnybos direktoriui L. Dirmai" pakeitimo 23 0 0
 
2009 balandžio 30 d.
 
2009 kovo 31 d.
 
2009 vasario 26 d.
2009 sausio 29 d.