title

Savivaldybės administracijos įgyvendinami projektai 2014 - 2020 metais

 

Rengiami regionio/valstybinio planavimo būdu:

Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-91-0002

Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005

Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0001

Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0002

Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0002

Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-10-0001

Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0011

Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-91-0001

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0005

Sveikos  gyvensenos skatinimas Molėtų rajone Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0003

Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija Nr. 06.2.1-TID-R-511-91-0002

Videniškių mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams Nr. 20KI-KU-17-1-01966-PR0001

Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui Nr. 20KI-KU-17-1-02006-PR001

Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas Nr. 20KI-KU-17-1-02684-PR0001 

  

Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas pritaikant bendruomenės poreikiams Nr. 20KI-KU-17-1-02247-PR001

Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją Nr. 04.5.1-TID-R-516-91-0001
 

Molėtų r Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas  Nr. 20KI-KU-17-1-02004-PR001

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas) Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-91-0008

Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0006

Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0004

Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0002) 

Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0011

Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0012

Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0013

Saugaus eismo priemonių diegimas Molėtų rajono Giedraičių miestelyje  

 

Institucinės globos pertvarka: Investicijos į infrastruktūrą  

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0006
  Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91-0010
 Susisiekimo sąlygų gerinimas Molėtų mieste įrengiant pėsčiųjų takus tarp Ąžuolų ir Melioratorių gatvių Nr. 04.5.1-TID-R-516-91-0006
  Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone  Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0013
  Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C
  Vietinės reikšmės kelio Ču-13 Gulbinė - Šeštokiškės dalies kapitalinis remontas Nr.20KL-KU-19-1-08516-PR001
  Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0035

Konkursiniai:

Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0009

Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0006
Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje/ Learn Eco Travel Nr. LLI- 349
Senjorų socialinė integracija/ Aging in Comfort Nr. LLI- 341
Visuomenės saugumo sinergijos platformos Latvijos ir Lietuvos rytinės sienos teritorijoje sukūrimas/ Synergy for security Nr. LLI- 082
Tikra – tyrinėk ir keliauk! Rask! Atkask! Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-02-0004
Viešosios infrastruktūros ir rekreacinės turizmo žvejybos plėtra „Žvejybos rojuje“ Mindūnuose Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.2/63VS-PV-18-1-04855-PR001
Viešosios infrastruktūros gerinimas Mindūnų seniūnijoje, pritaikant ją žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams. Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.3/63VS-PV-18-1-04833-PR001
Molėtų miesto viešosios erdvės atnaujinimas meninėmis skulptūromis žvejybos tematika Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-2.4/63VS-PV-18-1-04691-PR001
Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija Nr. 17VD-KU-15-1-06770-PR001
Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-91-0004
 Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse Nr. LT03-1-SAM-K01-004
  Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas
  Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste III etapas


Kiti:

 
Projektas „Lyderių laikas 3" įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas"
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001  


Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-13 10:49:30