title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2016 m. 2-asis Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-02-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. B68-48) 63_aiskinamasis-rastas_de...
63_sprendimas_del-garbes-...
63_teikimas_del_garbes_pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. B68-47) 63_aiskinamasis-rastas_de...
63_sprendimas_del-garbes-...
63_teikimas_del_garbes_pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. B68-49) 63_aiskinamasis-rastas_de...
63_sprendimas_del-garbes-...
63_teikimas_del_garbes_pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. B68-50) 63_aiskinamasis-rastas_de...
63_sprendimas_del-garbes-...
63_teikimas_del_garbes_pi...
Vladimiras Suchodumcevas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-52) 26_aiskinamasis-rastas-de...
26_sprendimas-del-2016-m-...
Genė Kulbienė

Priimtas
6 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. B1-133 „DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. B68-28) 53_aiskinamasis-rastas-na...
53_nauji-etikos-kom-nuost...
53_sprendimas-tarybai-nuo...
Virginija Žalienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės, viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos ir viešosios įstaigos Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabineto stebėtojų tarybų sudarymo (Nr. B68-29) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_-del-stebet...
Miglė Bareikytė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. B1-242 „Dėl viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-36) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas_del-giedrai...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-123 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-33) 43_aiskinamasis_rastas-de...
43_sprendimas_del-ligonin...
Miglė Bareikytė

Priimtas
10 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. B68-30) 71_aiskinamasis-rastas_de...
71_ts-del-saarp-2015-m.-a...
Inga Žemaitytė

Priimtas
11 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. B68-37) 71_ts-del-saarp-2016-m.-p...
71__aiskinamasis-rastas_-...
Inga Žemaitytė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2016 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-31) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas_del-vsrcp-p...
Miglė Bareikytė

Priimtas
13 Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties Nr. 3, sudarytos 2001 m. birželio 1 d., nutraukimo (Nr. B68-32) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio adresu: Molėtų r. sav., Giedraičiai, Vilniaus g. 32-1, išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-34) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-n...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos saugios laivybos administracijai (Nr. B68-35) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_isipareigojimas-del-tu...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl būstų, perkamų 2016 metais Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai, pirkimo būdo nustatymo (Nr. B68-38) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_isakymas-del-soc.-bust...
54_sprendimas-del-soc.-bu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-39) 32_aiskinamasis-del-pasla...
32_projekto-lyginamasis-v...
32_sprendimas-del-atlygin...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. B68-40) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_dokumentai-del-turto-n...
54_nt-israsas-del-turto-n...
54_schema-del-turto-nuras...
54_sprendimas-del-turto-n...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl projekto „Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija“ įgyvendinimo (Nr. B68-41) 51_aiskinamasis-rasas-del...
51_sprendimas-del-vandens...
Marius Jakubauskas

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategijos patvirtinimo (Nr. B68-45) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_priedas-turizmo-rinkod...
51_sprendimas-del-e-rinko...
Marius Jakubauskas

Priimtas
21 Dėl pritarimo projekto „Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos regiono žinomumui didinti“ įgyvendinimui (Nr. B68-42) 51_aiskinamasis-rasas-del...
51_priedas-jungtines-veik...
51_sprendimas-del-pritari...
Marius Jakubauskas

Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto „Molėtų ir aplinkinių rajonų kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas išplėtotos realybės priemonėmis“ įgyvendinimui (Nr. B68-43) 51_priedas-jungtines-veik...
51_sprendimas-del-pritari...
51_aiskinamasis-rasas-del...
Marius Jakubauskas

Priimtas
23 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio adresu: Molėtų r. sav., Molėtai, Vilniaus g. 45, išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-44) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-n...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-257 „Dėl Molėtų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-46) 31_aiskinamasis-rastas-de...
31_sprendimas-del-sprendi...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
25 Dėl Aplinkkelio gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Paluokesos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-51) 23_direktoriaus-teikias-d...
23_priedas-del-paluokesos...
23_sprendimas-del-paluoke...
Loreta Guobytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška