title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 3-asis 2018 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo (Nr. B68-87) 7_20180326145000887.pdf
7_biuletenis.doc
7_aiskinamasis_rastas-del...
7_sprendimas-del-biuleten...
Algimantas Žiukas

Priimtas
2 Dėl Mindaugo Kildišiaus atleidimo iš Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų (Nr. B68-54) 52_sprendimas-del-mero-pa...
52_aiskinamasis_rastas-de...
52_teikimas-2018-03-22-17...
Vaida Saugūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. B68-55) 63_sprendimas-del-mero-20...
63_sprendimo-del-mero-201...
mero-ataskaita-uz-2017.do...
Stasys Žvinys

Priimtas
4 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-56) 63_sprendimas-del-direkto...
63_sprendimo-del-direktor...
direktoriaus-ataskaita-uz...
Saulius Jauneika

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. B68-57) 52_sprendimas-del-kontrol...
52_aiskinamsis-rastas-del...
52_sprendimo-del-kontrole...
Juozas Kerpė

Priimtas
6 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2017 m. ataskaitoms (Nr. B68-58) 35_sprendimas-del-pritari...
35_aiskinamasis-rastas-de...
35_alantos-seneliu-globos...
35_socialines-paramos-cen...
35_vaiku-savarankisko-gyv...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-59) 35_sprendimas-del-moletu-...
35_aiskinamasis-rastas-pi...
35_moletu-r.-sav.-pinigin...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
8 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo (Nr. B68-60) 26_2018m.-del-atleidimo-n...
26_aiskinamasis-rastas-de...
Genė Kulbienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-61) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_projekto-lyginamasis-v...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B1-2 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo projekto patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. B68-62) 52_52sprendimas-del-seniu...
52_52aiskinamasisrastas-d...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. B1-127 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo, padėkos ženklo ir padėkos rašto teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-63) 63_del-garbes-piliecio-nu...
63_aiskinamasis-rastas-de...
63_sprendimo-del-nuostatu...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2018 m. programos patvirtinimo (Nr. B68-64) 112_2018-metu-uzimtumo-di...
112_2018-metu-uzimtumo-di...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
13 Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ (Nr. B68-65) 142_sprendimas-del-sv.-gy...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo (Nr. B68-66) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-istaigu...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-67) 54_sprendimas_biudzetines...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo (Nr. B68-68) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-investa...
54_sprendimo-priedas_del-...
Aldona Rusteikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-69) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_automobilio-vertinimo-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-70) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-71) 55_del-leidimu-didziagaba...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_antikorupcinio-vertini...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
20 Dėl pavedimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai atlikti užsakovo funkcijas (Nr. B68-72) 44_del-pavedimo-moletu-ra...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_rastas-tarybai-2018-03...
Rimantas Šavelis

Priimtas
21 Dėl Molėtų miesto (kvartalo) energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-73) 46_sprendimas-del-nuostat...
46_komisijos-nuostatai.do...
46_aiskinamasis-rastas-de...
Rimvydas Pranskus

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-74) 70_tarybos-sprendimas-mel...
70_aiskinamasis-rastas-ta...
70_darbu-sarasas-tarybai....
Gintautas Žiukas

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (Nr. B68-75) 43_sprendimas-_del-saugau...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
24 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus mokamų paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-76) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas-_del-reabil...
Miglė Bareikytė

Priimtas
25 Dėl Šilo gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, panaikinimo (Nr. B68-77) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_kanapelkos-k.-silo-g.-...
Lina Spranginienė

Priimtas
26 Dėl Tujų gatvės, esančios Molėtų rajono Inturkės seniūnijos Miežonių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-78) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-miez...
82_miezoniu-k.-tuju-g.-pr...
Lina Spranginienė

Priimtas
27 Dėl Darbo gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-79) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-darbo-g.-pri...
Lina Spranginienė

Priimtas
28 Dėl Taikos gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, panaikinimo (Nr. B68-80) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-taikos-g.-pr...
Lina Spranginienė

Priimtas
29 Dėl sutikimo reorganizuoti savivaldybės biudžetines įstaigas Molėtų švietimo centrą ir Molėtų pedagoginę psichologinę tarnybą (Nr. B68-81) 29_del-sutikimo-reorganiz...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-7 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-82) 32_aiskinamasis-rastas-de...
32_lyginamasis-variantas-...
32_sprendimas-del-2016_01...
antikorupcinio-vertinimo-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-83) 32_sprendimas-del-2017_12...
32_aiskinamasis-rastas-de...
32_lyginamasis-variantas-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
32 Dėl priėmimo į Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-84) 32_32sprendimas-del-klasi...
32_32sprendimo-del-klasiu...
32_32sprendimo-del-klasiu...
32_32aiskinamasis-del-kla...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-85) 34_aiskinamasis-r.-del-pr...
34_2018_03__29-b1-priedas...
34_spr-del-vaiku-priemimo...
34_ikimokykl.-...aprasas....
34_2-priedas.doc
34_1-priedas.doc
Natalija Ališauskienė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo (Nr. B68-86) 34_del-moletu-rajono-savi...
34_moletu-rajono-savivald...
34_moletu-rajono-savivald...
34_moletu-r.-sav.-mokiniu...
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška