title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 3-asis 2019 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-03-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-88) 63_sprendimas-del-mero-20...
63_sprendimo-del-mero-201...
63_mero-ataskaita-uz-2018...
Stasys Žvinys

Priimtas
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-89) 63_sprendimas-del-direkto...
63_sprendimo-del-direktor...
63_direktoriaus-ataskaita...
Saulius Jauneika

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-60) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas-_del-vsp-20...
43_2017-m.-stebesenos-ata...
Miglė Bareikytė

Priimtas
4 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (Nr. B68-54) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_moletuap_audito-ataska...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
5 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (Nr. B68-84) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_uab-moletu-svara_audit...
54_uab-moletu-svara_audit...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ir vadovo ataskaitoms (Nr. B68-82) 54_sprendimas_del-vsi-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_moletu-tvic_audito-ata...
54_moletu-tvic-veiklos-at...
54_moletu-tvic-vadovo-ata...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (Nr. B68-55) 31_ts-del-pritarimo-atask...
31_ar-del-pritarimo-atask...
31_2018-m.-pradines-mokyk...
31_2018-m.-saulutes-darze...
31_2018-m.-spt-ataskaita....
31_2018-m.-inturkes-pagr....
31_2018-m.-joniskio-mokyk...
31_2018-m.-alantos-gimnaz...
31_2018-m.-giedraiciu-gim...
31_2018-m.-kijeliu-suc-at...
31_2018-m.-vyturelio-darz...
31_2018-m.-suginciu-pagr....
31_2018-m.-moletu-gimnazi...
31_2018-m.-menu-mokyklos-...
31_2018-m.-kksc-ataskaita...
31_2018-m.-moletu-progimn...
31_2018-m.-krasto-muzieja...
31_2018-m.-viesosios-bibl...
31_2018-m.-kulturos-centr...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo (Nr. B68-56) 54_sprendimas_del-vandens...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_del-vandens-kainu-nust...
54_sprendimo-del-vandens-...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
9 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-57) 147_sprend-del-savivald-k...
147_aiskinamasis-rastas-2...
Rūta Maigienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-86) 35_35del-moletu-rajono-sa...
35_aiskinamasis-rastas-pi...
35_projekto-lyginamasis-v...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos (Nr. B68-58) 54_sprendimas_del-sociali...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl sprendimo pirkti socialinį būstą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-59) 54_sprendimas_del-sociali...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_teikimas_del-socialini...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-53) 43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas-_del-vsp-sp...
Miglė Bareikytė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo. (Nr. B68-61) 70_sprendimas_del-meliora...
70_melioracijos-darbu-sar...
70_aiskinamasis-rastas_de...
Gintautas Žiukas

Priimtas
15 Dėl patalpų nuomos ne konkurso būdu (Nr. B68-62) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019-2020 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-64) 32_sprendimas-del-mokiniu...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-del-klasi...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-65) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_projekto-lyginamasis-v...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-66) 31_ts-del-jrt-nuostatu.do...
31_jrt-nuostatai.docx
31_ar-del-jrt-nuostatu.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-67) 54_sprendimas_del-2018-06...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-2018-06...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-68) 54_sprendimas_del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo (Nr. B68-69) 54_sprendimas_del-prekybo...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl pritarimo projekto „Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui“ įgyvendinimui (Nr. B68-70) 142_sprendimas-kaimynyste...
142_aiskinamasis-rastas-b...
142_rastas-udgfc.pdf
142_jungtines-veiklos-sut...
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
23 Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje (Nr. B68-71) 82_dubingiu-sen.-dubingiu...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-dubin...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ (Nr. B68-72) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-73) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-74) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų r. Joniškio mokyklai - daugiafunkciam centrui (Nr. B68-75) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-3, pardavimo (Nr. B68-76) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
29 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui su VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centru (Nr. B68-77) 142_sprendimas-jvs-su-psp...
142_aiskin.-rastas-del-pr...
142_jvs-projektas-su-poli...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
30 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-78) 54_sprendimas_del-turto-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-79) 54_sprendimas_-del-turto-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-16 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-80) 54_sprendimas_del-2019-01...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. B68-81) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projekto „Molėtų pradinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas“ įgyvendinimui (Nr. B68-83) 142_sprendimas-pradine-mo...
142_aiskinamasis-pradine-...
142_82019-03-19-10-11-53-...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
35 Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą (Nr. B68-85) 20_kreivoji-g.8-teritorij...
20_kreivoji-g.8-aiskinama...
20_kreivoji-g.8-zemes-skl...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
36 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ įgyvendinimui (Nr. B68-87) 142_sprendimas-ugniagesia...
142_aiskinamasis-rastas-u...
142_prasymas.pdf
142_jungtines-veiklos-sut...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
37 Dėl pritarimo projekto „Arino fizinio aktyvumo klubas“ įgyvendinimui (Nr. B68-90) 142_sprendimas-joniskio-d...
142_aiskinamasis-joniskio...
142_joniskio-udc-prasymas...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
38 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-91) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_-del-turto-...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
39 Dėl socialinio būsto nuomos (Nr. B68-63) 55_del-soc.busto-nuomos-v...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška