title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 3-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-03-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms (Nr. B68-61) 31_ts-del-pritarimo-kultu...
31_aiskinamasis-rastas.do...
31_moletu-krasto-muziejau...
31_moletu-viesosios-bibli...
31_moletu-kulturos-centro...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-62) 52_sprendimas-del-seniuna...
52_seniunaiciu-rinkimo-tv...
52_aiskinamasis-rastas-se...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
3 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms     (Nr. B68-63) 33_aiskinamasis-rastas-de...
33_ts-del-pritarimo-2020-...
33_alantos-gimnazijos-ata...
33_giedraiciu-gimnazijos-...
33_kijeliu-suc-ataskaita....
33_moletu-gimnazijos-atas...
33_moletu-menu-mokyklos-a...
33_moletu-pradines-mokykl...
33_moletu-progimnazijos-a...
33_moletu-spt-ataskaita.d...
33_saulutes-ataskaita.doc...
33_vyturelio-ataskaita.do...
33_kksc-ataskaita.docx
33_suginciu-ataskaita.doc...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-64) 52_sprendimas-del-seniuna...
52_priedas-sueigos-nuosta...
52_aiskinamasis-rastas-se...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-65) 52_sprendmimas-del-gyvent...
52_priedas-a.docx
52_aiskinamasis-rastas-gy...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programos patvirtinimo (Nr. B68-66) 71_aiskinamasis-rastas-20...
71_ts-projektas-del-monit...
71_moletu-aplinkos-monito...
Inga Jurčenko

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-67) 43_aiskinamasis-rastas-vs...
43_sprendimas-del-vsrp-20...
Miglė Bareikytė

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-54 "Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-68) 43_antikorupcinio-vertini...
43_ligonines-mokamu_kainu...
43_aiskinamasis-rastas-de...
43_sprendimas_del-moletu-...
Miglė Bareikytė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-69) 47_objektu-sarasas-2021-k...
47_aiskinamas-rastas-del-...
47_sprendimo-projektas-ke...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos prioritetų patvirtinimo (Nr. B68-70) 174_del-moletu-rajono-sav...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-56 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plano, Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-71) 174_del-moletu-rajono-sav...
174_aiskinamasis-rastas-d...
Irmantė Bareikienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (nesvarstytas) (Nr. B68-72) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_lyginamasis-variantas_...
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
13 Dėl UAB „Molėtų šiluma” 2019-2022 metų investicijų plano suderinimo (Nr. B68-73) 54_sprendimas_del-uab-mol...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai_u...
54_uab-moletu-siluma-inve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų kultūros centrui valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-74) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-75) 54_sprendimas_del-kulturo...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. B68-76) 143_sprendimas_del-moletu...
143_aiskinamasis-rastas_d...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
17 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo (Nr. B68-77) 147_sprendimas-del-trumpa...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_kontrolieres-isvada-d...
Rūta Maigienė

Priimtas
18 Dėl garantijos UAB „Molėtų vanduo“ suteikimo (Nr. B68-78) 147_sprendimas-del-garant...
147_aiskinamasis-rastas-2...
147_kontrolieres-isvada-2...
Rūta Maigienė

Priimtas
19 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą (Nr. B68-79) 147_sprend-del-savivald-k...
147_aiskinamasis-rastas-2...
Rūta Maigienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijai (Nr. B68-80) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Molėtų vanduo“ pagal turto patikėjimo sutartį (Nr. B68-81) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo (Nr. B68-82) 50_sprendimas_del-nuomos-...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo (Nr. B68-83) 34_del-pu-modeliu.docx
34_pu-modeliu-priedas.doc...
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-148 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-84) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_aiskinamasis-del-spren...
32_lyginamasis.docx
32_antikorupcinis-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-85) 19_del-nt-nurasymo_perkal...
19_sprendimo-priedas_perk...
19_ar_nt-nurasymas_perkal...
Lilija Krivičienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-86) 19_del-nt-nurasymo_kursis...
19_sprendimo-priedas_kurs...
19_ar_nt-nurasymas_kursis...
Lilija Krivičienė

Priimtas
27 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-87) 50_sprendimas_turto-perda...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
28 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. B68-88) 54_sprendimas_del-silumos...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Molėtų krašto muziejui valdyti patikėjimo teise (Nr. B68-89) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
30 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-90) 19_sprendimas-2021-03-mo_...
19_ar-del-bt-peremimo_san...
Lilija Krivičienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-91) 71_aprasas.docx
71_ts-projektas-nuotekos-...
71_aiskinamasis-rastas.do...
Inga Jurčenko

Priimtas
32 Dėl Molėtų kultūros centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-92) 172_sprendimas-del-moletu...
172_aiskinamasis-rastas-n...
172_mkc-nuostatai-nauji.d...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-93) 172_2021-03-sprendimas.do...
172_nvo-finansavimo-apras...
172_5-priedas.docx
172_4-priedas-biudzeto-vy...
172_6-priedas.docx
172_3-priedas-programos-s...
172_aiskinamasis-rastas-n...
Vilma Mečiukonienė
Kultūros ir švietimo skyrius

Priimtas
34 Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-94) 54_sprendimas_del-turto-v...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
35 Dėl pritarimo Molėtų r. paslaugų centro ir Molėtų rajono ugniagesių tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitoms  (Nr. B68-95) 7_sprendimas-_del-pritari...
7_aiskinamasis-rastas-del...
7_paslaugu-centro-veiklos...
7_ugniagesiu-t.-ataskaita...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
36 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-97) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-statini...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
37 Dėl Molėtų rajono įvaizdžio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-98) 54_sprendimas_del-ivaizdz...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-99) 50_sprendimas_turto-perda...
50_aiskinamasis-rastas_tu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-100) 63_01-sprendimas-del-mero...
63_01-sprendimo-del-mero-...
63_01-sprendimo-priedas-2...
Meras

Priimtas
40 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-101) 63_02-sprendimas-del-dire...
63_02-sprendimo-del-direk...
63_02-sprendimo-priedas-2...
Sigitas Žvinys

Priimtas
41 Dėl atstovavimo Molėtų rajono savivaldybei Utenos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose (Nr. B68-102) 52_sprendimas-del-igalioj...
52_aiskinamasis-rastas-de...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška