Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

2017 biudžeto projekto 3 priedas

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario d. sprendimo Nr. B1-
3 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR.)

Eil. Nr.

Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis

Iš viso

Biudžeto asignavimai

išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Darbo užmokestis

1. Molėtų r. Alantos gimnazija: 540,5 540,5 350,1  
1.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 516,9 516,9 349,4  
1.1.1. savivaldybės lėšos 176,7 176,7 93,4  
1.1.2. mokinio krepšelio lėšos 340,2 340,2 256,0  
1.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 23,6 23,6 0,7  
1.2.1. valstybės funkcijų lėšos 23,6 23,6 0,7  
2. Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: 282,3 282,3 135,0  
2.1. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 282,3 282,3 135,0  
2.1.1. savivaldybės lėšos 211,8 211,8 135,0  
2.1.2. lėšos už paslaugas 70,5 70,5    
3. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: 29,0 29,0    
3.1 Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 29,0 29,0    
3.1.1. valstybės funkcijų lėšos 9,0 9,0    
3.1.2. savivaldybės lėšos 20,0 20,0    
4. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: 27,0 27,0    
4.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 27,0 27,0    
4.1.1. valstybės funkcijų lėšos 9,0 9,0    
4.1.2. savivaldybės lėšos 18,0 18,0    
5. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: 18,0 18,0    
5.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 18,0 18,0    
5.1.1. valstybės funkcijų lėšos 6,0 6,0    
5.1.2. savivaldybės lėšos 12,0 12,0    
6. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: 19,0 19,0    
6.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 19,0 19,0    
6.1.1. valstybės funkcijų lėšos 6,0 6,0    
6.1.2. savivaldybės lėšos 13,0 13,0    
7. Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: 587,1 587,1 380,4  
7.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 569,1 569,1 379,9  
7.1.1. savivaldybės lėšos 193,9 193,9 97,5  
7.1.2. mokinio krepšelio lėšos 375,2 375,2 282,4  
7.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 18,0 18,0 0,5  
7.2.1. valstybės funkcijų lėšos 18,0 18,0 0,5  
8. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: 36,0 36,0    
8.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 36,0 36,0    
8.1.1. valstybės funkcijų lėšos 11,0 11,0    
8.1.2. savivaldybės lėšos 25,0 25,0    
9. Molėtų gimnazija: 937,0 935,0 607,7 2,0
9.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 924,0 922,0 607,3 2,0
9.1.1. savivaldybės lėšos 252,1 250,1 103,0 2,0
9.1.2. mokinio krepšelio lėšos 670,9 670,9 504,3  
9.1.3. lėšos už paslaugas 1,0 1,0    
9.2 . Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 13,0 13,0 0,4  
9.2.1. valstybės funkcijų lėšos 13,0 13,0 0,4  
10. Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: 225,3 225,3 147,3  
10.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 218,8 218,8 147,1  
10.1.1. savivaldybės lėšos 99,0 99,0 57,0  
10.1.2. mokinio krepšelio lėšos 119,4 119,4 90,1  
10.1.3. lėšos už paslaugas 0,4 0,4    
10.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 6,5 6,5 0,2  
10.2.1. valstybės funkcijų lėšos 6,5 6,5 0,2  
11. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: 19,0 19,0    
11.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 19,0 19,0    
11.1.1. valstybės funkcijų lėšos 6,0 6,0    
11.1.2. savivaldybės lėšos 13,0 13,0    
12. Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: 295,8 295,8 192,4  
12.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 285,8 285,8 192,1  
12.1.1. savivaldybės lėšos 130,7 130,7 75,5  
12.1.2. mokinio krepšelio lėšos 154,3 154,3 116,6  
12.1.3. lėšos už paslaugas 0,8 0,8    
12.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 10,0 10,0 0,3  
12.2.1. valstybės funkcijų lėšos 10,0 10,0 0,3  
13. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: 21,0 21,0    
13.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 21,0 21,0    
13.1.1. valstybės funkcijų lėšos 5,0 5,0    
13.1.2. savivaldybės lėšos 16,0 16,0    
14. Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: 232,2 232,2 156,1  
14.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 229,7 229,7 156,0  
14.1.1. savivaldybės lėšos 73,0 73,0 39,9  
14.1.2. mokinio krepšelio lėšos 94,2 94,2 71,4  
14.1.3. specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 58,5 58,5 44,7  
14.1.4. lėšos už paslaugas 4 4    
14.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 2,5 2,5 0,1  
14.2.1. valstybės funkcijų lėšos 2,5 2,5 0,1  
15. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: 27,6 27,6 20,6  
15.1. Valdymo programa (02): 27,6 27,6 20,6  
15.1.1. savivaldybės lėšos 27,6 27,6 20,6  
16. Molėtų krašto muziejus: 222,7 222,7 118,0  
16.1. Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): 222,7 222,7 118,0  
16.1.1. savivaldybės lėšos 204,5 204,5 118,0  
16.1.2. lėšos už paslaugas 18,2 18,2    
17. Molėtų kultūros centras: 391,6 391,6 229,0  
17.1. Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): 391,6 391,6 229,0  
17.1.1. savivaldybės lėšos 382,8 382,8 229,0  
17.1.2. lėšos už paslaugas 8,8 8,8    
18. Molėtų kūno kultūros ir sporto centras: 235,1 230,1 132,0 5,0
18.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 235,1 230,1 132,0 5,0
18.1.1. savivaldybės lėšos 196,5 191,5 111,1 5,0
18.1.2. mokinio krepšelio lėšos 27,4 27,4 20,9  
18.1.3. lėšos už paslaugas 11,2 11,2    
19. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: 16,0 16,0    
19.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 16,0 16,0    
19.1.1. valstybės funkcijų lėšos 5,0 5,0    
19.1.2. savivaldybės lėšos 11,0 11,0    
20. Molėtų menų mokykla: 331,9 331,1 237,4 0,8
20.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 331,9 331,1 237,4 0,8
20.1.1. savivaldybės lėšos 280,9 280,9 214,5  
20.1.2. mokinio krepšelio lėšos 30,0 30,0 22,9  
20.1.3. lėšos už paslaugas 21,0 20,2   0,8
21. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: 13,0 13,0    
21.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 13,0 13,0    
21.1.1. valstybės funkcijų lėšos 4,0 4,0    
21.1.2. savivaldybės lėšos 9,0 9,0    
22. Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba: 93.8 92,4 64,9 1,4
22.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 83,8 92,4 64,9 1,4
22.1.1. savivaldybės lėšos 61,8 60,4 40,5 1,4
22.1.2. mokinio krepšelio lėšos 32 32 24,4  
23. Molėtų pradinė mokykla: 621,1 619,1 392,5 2,0
23.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 607,1 605,1 392,1 2,0
23.1.1. savivaldybės lėšos 201,4 199,4 94,4 2,0
23.1.2. mokinio krepšelio lėšos 398,2 398,2 297,7  
23.1.3. lėšos už paslaugas 7,5 7,5    
23.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 14,0 14,0 0,4  
23.2.1. valstybės funkcijų lėšos 14,0 14,0 0,4  
24. Molėtų progimnazija: 742,2 742,2 461,3  
24.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 722,0 722,0 460,7  
24.1.1. savivaldybės lėšos 240,3 240,3 101,8  
24.1.2. mokinio krepšelio lėšos 478,7 478,7 358,9  
24.1.3. lėšos už paslaugas 3 3    
24.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 20,2 20,2 0,6  
24.2.1. valstybės funkcijų lėšos 20,2 20,2 0,6  
25. Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: 439,8 437,8 271,8 2,0
25.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 438,8 436,8 271,8 2,0
25.1.1. savivaldybės lėšos 229,7 227,7 156,0 2,0
25.1.2. mokinio krepšelio lėšos 155,6 155,6 115,8  
25.1.3. lėšos už paslaugas 53,5 53,5    
25.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 1,0 1,0    
25.2.1. valstybės funkcijų lėšos 1,0 1,0    
26. Molėtų rajono savivaldybės administracija: 6507,1 5061,5 1330,3 1445,6
26.1. Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01): 210,0 210,0    
26.1.1. valstybės funkcijų lėšos 137,0 137,0    
26.1.2. savivaldybės lėšos 73,0 73,0    
26.2. Valdymo programa (02): 2249,8 2116,8 1324,4 33,0
26.2.1. valstybės funkcijų lėšos 295,5 295,5 207,1  
26.2.2. savivaldybės lėšos 1818,0 1785,0 1108,9 33,0
26.2.3. bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui 11,0 11,0 8,4  
26.2.4. lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą 25,3 25,3    
26.3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 2391,5 1022,1   1369,5
26.3.1. valstybės funkcijų lėšos 38,1 38,1    
26.3.2. savivaldybės lėšos: 1059,0 869,0   190,0
26.3.3. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos 115,0 115,0    
26.3.4. valstybės investicijų lėšos 614,0     614,0
28.3.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 382,5     382,5
28.3.7. skolintos lėšos 183,0     183,0
26.4. Aplinkos apsaugos programa (04): 49,4 49,4    
26.4.1. specialiosios programos lėšos 49,4 49,4    
26.5. Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): 71,3 71,3    
26.5.1. savivaldybės lėšos 71,3 71,3    
26.6. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 233,5 233,5    
26.6.1. savivaldybės lėšos 19 19    
26.6.2. mokinio krepšelio lėšos 127,3 127,3    
26.6.3. specialios tikslinės dotacijos lėšos 38,7 38,7    
26.7. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 1327,3 1284,2 5.9 43,1
26.7.1. valstybės funkcijų lėšos 299,9 299,9 5,9  
26.7.2. savivaldybės lėšos 652,4 652,4    
26.7.3. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos 312,0 312,0    
26.7.4. lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą 63,0 19,9   43,1
26.8. Sveikatos apsaugos programa (08): 74,2 74,2    
26.8.1. valstybės funkcijų lėšos 68,5 68,5    
26.8.2. specialios tikslinės dotacijos lėšos 5,7 5,7    
27. Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas: 442,0 65,0   377,0
27.1. Valdymo programa (02): 442,0 65,0   377,0
27.1.2. savivaldybės lėšos 255,0 65,0   190,0
27.1.3. skolintos lėšos 187,0     187,0
28. Molėtų socialinės paramos centras: 363,6 363,6 222,6  
28.1. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 363,6 363,6 222,6  
28.1.1. valstybės funkcijų lėšos 117,3 117,3 87,6  
28.1.2. savivaldybės lėšos 198,4 198,4 135,0  
28.1.3. lėšos už paslaugas 5,3 5,3    
28.1.4. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 42,6 42,6    
29. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: 314,1 314,1 198,8  
29.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 302,9 302,9 198,5  
29.1.1. savivaldybės lėšos 133,0 133,0 71,5  
29.1.2. mokinio krepšelio lėšos 168,3 168,3 127,0  
29.1.3. lėšos už paslaugas 1,6 1,6    
29.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 11,2 11,2 0,3  
29.2.1. valstybės funkcijų lėšos 11,2 11,2 0,3  
30. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: 36,0 36,0    
30.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 36,0 36,0    
30.1.1. valstybės funkcijų lėšos 11,0 11,0    
30.1.2. savivaldybės lėšos 25,0 25,0    
31. Molėtų švietimo centras: 162,2 160,8 86,0 1,4
31.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 162,2 160,8 85,0 1,4
31.1.1. savivaldybės lėšos 127,2 125,8 85,0 1,4
31.1.2. lėšos už paslaugas 35,0 35,0 1  
32. Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: 372,8 372,8 260,0  
32.1. Valdymo programa (02): 372,8 372,8 260,0  
32.1.1. valstybės funkcijų lėšos 372,8 372,8 260,0  
33. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: 494,4 494,4 311,9  
33.1. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 494,4 494,4 311,9  
33.1.1. specialios tikslinės dotacijos lėšos 188,0 188,0 143,5  
33.1.2. savivaldybės lėšos 305,3 305,3 168,4  
33.1.3. lėšos už paslaugas 1,1 1,1    
34. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: 421,8 421,8 285,9  
34.1. Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): 421,8 421,8 285,9  
34.1.1. savivaldybės lėšos 419,8 419,8 285,9  
34.1.2. lėšos už paslaugas 2,0 2,0    
35. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: 12,0 12,0    
35.1. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 12,0 12,0    
35.1.1. valstybės funkcijų lėšos 4,0 4,0    
35.1.2. savivaldybės lėšos 8,0 8,0    
36. Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: 671,9 669,4 402,5 2,5
36.1. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 670,5 668,0 402,5 2,5
36.1.1. savivaldybės lėšos 365,3 362,8 233,4 2,5
36.1.2. mokinio krepšelio lėšos 227,0 227,0 169,1  
36.1.3. lėšos už paslaugas 78,2 78,2    
36.2. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 1,4 1,4    
36.2.1. valstybės funkcijų lėšos 1,4 1,4    
37. Iš viso 16201,5 14361,8 6994,2 1839,8
37.1. savivaldybės lėšos 8677,4 8248,1 3775,0 429,3
37.2. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos 427,0 427,0    
37.3. mokinio krepšelio lėšos 3398,8 3398,8 2457,5  
37.4. valstybės funkcijų lėšos 1526,5 1526,5 564,1  
37.5. valstybės investicijų lėšos 614,0     614,0
37.6. lėšos už paslaugas ir nuomą 411,4 367,5 1 43,9
37.7. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos 49,4 49,4    
37.8. bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui 11,0 11,0 8,4  
37.9. specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 290,9 290,9 188,2  
37.10. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 425,1 42,6   382,5
37.11. skolintos lėšos 370,0     370,0
38. Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa (01): 210,0 210,0    
38.1. valstybės funkcijų lėšos 137,0 137,0    
38.2. savivaldybės lėšos 73,0 73,0    
39. Valdymo programa (02): 2991,8 2581,8 1604,7 410,0
39.1. valstybės funkcijų lėšos 668,3 668,3 467,1  
39.2. savivaldybės lėšos 2100,2 1877,2 1129,2 223,0
39.3. bendrosios dotacijos kompensacija sumažinto darbo užmokesčio atstatymui 11,0 11,0 8,4  
39.4. lėšos už paslaugas 25,3 25,3    
39.5. skolintos lėšos 187,0     187,0
40. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): 2637,6 1268,1   1369,5
40.1. valstybės funkcijų lėšos 114,1 114,1    
40.2. savivaldybės lėšos 1229,0 1039,0   190
40.3. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos 115,0 115,0    
40.4. valstybės investicijų lėšos 614,0     614,0
40.5. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 382,5     382,5
40.6. skolintos lėšos 183,0     183,0
41. Aplinkos apsaugos programa (04): 49,4 49,4    
41.1. specialiosios programos lėšos 49,4 49,4    
42. Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa (05): 1107,4 1107,4 632,9  
42.1. savivaldybės lėšos 1078,4 1078,4 632,9  
42.2. pajamos už paslaugas 29,0 29,0    
43. Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): 6542,2 6525,1 4077,7 17,1
43.1. mokinio krepšelio lėšos 3398,8 3398,8 2457,5  
43.2. savivaldybės lėšos 2859,0 2812,7 1574,5 16,3
43.3. specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 97,2 97,2 44,7  
43.4. pajamos už paslaugas 217,2 216,4 1,0 0,8
44. Socialinės atskirties mažinimo programa (07): 2588,9 2545,8 678,9 43,1
44.1. valstybės funkcijų lėšos 538,6 538,6 97,0  
44.2. savivaldybės lėšos 1367,8 1367,8 438,4  
44.3. bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos 312,0 312,0    
44.4. specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 188,0 188,0 143,5  
44.5. pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą 139,9 96,8   43,1
44.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 42,6 42,6    
45. Sveikatos apsaugos programa (08): 74,2 74,2    
45.1. valstybės funkcijų lėšos 68,5 68,5    
45.2. specialios tikslinės dotacijos lėšos 5,7 5,7    

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-02 10:59:11
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.