title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 4-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-05-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-128) 147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo (Nr. B68-129) 147_sprendimas-del-zemes-...
147_aiskinamasis-r.-del-z...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo (Nr. B68-130) 147_sprendimas-del-neapmo...
147_aiskinamasis-r.-del-n...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių ar lengvatų suteikimo Molėtų rajono savivaldybėje 2020 metais (Nr. B68-131) 147_sprendimas-del-lengva...
147_aiskinamasis-r.-del-l...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-132) 147_aiskinamasis-del-pask...
147_kontrolieres-isvada-2...
147_sprendimas-del-paskol...
Rūta Maigienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-133) 142_sprendimas-del-svv-ap...
142_aiskinamasis-del-svv-...
142_svv-aprasas-tarybai-2...
142_antikorupcinio-vertin...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
7 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte “Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“ (Nr. B68-134) 142_sprendimas-del-taktil...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_jvs_taktiliniai_2019-...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“ įgyvendinimui (Nr. B68-135) 149_sprendimas-del-verslo...
149_aiskinamasis-del-vers...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto „Molėtų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-136) 142_sprendimas-del-gatviu...
142_aiskinamasis-del-gatv...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
10 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir įvairovės plėtra specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje/See me“ (Nr. B68-137) 149_priedas-jvs.docx
149_aiskinamasis-del-prit...
149_sprendimas-del-pritar...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių skatinimo už pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-138) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_moletu-rajono-savivald...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo ir finansuotinų nevyriausybinių organizacijų veiklos sričių 2020-2022 metams nustatymo (Nr. B68-139) 172_tarybos-sprendimas-de...
172_2.-priedas.-nvo-taryb...
172_ts-aiskinamasis-rasta...
Vilma Mečiukonienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės sakralinių objektų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-140) 20_sakraliniu-objektu-spr...
20_sakraliniu-objektu-fin...
20_sakraliniu-objektu-ais...
20_sakraliniu-objektu-par...
20_sakraliniu-objektu-pro...
20_sakraliniu-objektu-isl...
20_sakraliniu-objektu-les...
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
14 Dėl atleidimo nuo savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (Nr. B68-141) 54_sprendimas_del-atleidi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo (Nr. B68-142) 55_del-soc.-busto-nuomos-...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_savivaldybes-socialini...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
16 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. B68-143) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-144) 50_sprendimas_del-valstyb...
50_aiskinamasis-rastas-_d...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-145) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-nuomos....
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-146) 50_sprendimas_turto-perda...
50_aiskinamasis-rastas_tu...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-90 „Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-147) 54_sprendimas_del-2020.02...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl beviltiškų skolų nurašymo (Nr. B68-148) 50_sprendimas_del-bevilti...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-149) 19_del-nt-nurasymo_up-blo...
19_ar_nt-nurasymas_up-blo...
Lilija Krivičienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo (Nr. B68-150) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_sprendimo-del-atlygint...
32_aiskinamasis-del-atlyg...
32_antikorupcinis-vertini...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo"pakeitimo (Nr. B68-151) 32_sprendimas_del-2017_12...
32_aiskinamasis-rastas_-d...
32_lyginamasis-sprendimo_...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B1-114 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-152) 32_sprendimas-del-2016_04...
32_aiskinamasis-rastas_-d...
32_1-priedas.doc
32_3-priedas.docx
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-41 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-153) 6_kontroles-komiteto-veik...
6_sprendimas-del-kontrole...
6_03_aiskinamasis-del-kk-...
Elena Putnienė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-116 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-154) 169_sprendimas_kintamoji_...
169_aiskinamasis-rastas_i...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
28 Dėl sutikimo pratęsti A.K.,L.Z.,T.J. ir R.K. išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-155) 35_tarybos-sprendimo-proj...
35_aiskinamasis-rastas.do...
20200519160123.adoc
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
29 Dėl Molėtų r. Joniškio mokyklos - daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-156) 33_sprendimas-del-joniski...
33_aiskinamasis-rastas-de...
33_joniskio-reorganizavim...
33_giedraiciu-gimnazijos-...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
30 Dėl Molėtų r. Inturkės pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Molėtų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-157) 33_sprendimas-del-inturke...
33_aiskinamasis-rastas-de...
33_inturkes-pagrindines-m...
33_moletu-pradines-nuosta...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-158) 32_sprendimas-del-2018_03...
32_aiskinamasis-rastas_-d...
32_lyginamasis-variantas-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
32 Dėl Bajorų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Miškiškių I kaimo teritorijoje (Nr. B68-159) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-misk...
82_mikiskiskiu-k.-bajoru-...
Lina Spranginienė

Priimtas
33 Dėl Mokyklos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Gruodžių kaimo teritorijoje (Nr. B68-160) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-gruo...
82_gruodziu-k.-mokyklos-g...
Lina Spranginienė

Priimtas
34 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-161) 82_2.-sprendimas-del-mole...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_moletu-m.-inturkes-g.-...
Lina Spranginienė

Priimtas
35 Dėl Inturkės gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-162) 82_2.-sprendimas-del-kana...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_kanapelkos-k.-inturkes...
Lina Spranginienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška