title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 4-asis 2021 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-04-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų krašto muziejaus plėtros koncepcijos patvirtinimo (Nr. B68-103) 31_ts-del-muzieju-koncepc...
31_muziejaus-koncepcija.d...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės grįžtamosios migracijos skatinimo programos patvirtinimo (Nr. B68-104) 31_ts-del-griztamosios-mi...
31_griztamosios-migracijo...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
3 Dėl pritarimo UAB Molėtų autobusų parko 2020 m. metinei veiklos ataskaitai (Nr. B68-105) 54_sprendimas_del-pritari...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_uab-moletu-autobusu-pa...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2020 m. metinei veiklos ataskaitai (Nr. B68-106) 54_sprendimas_del-pritari...
54_uab-moletu-siluma_meti...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų švara“ 2020 m. metinei veiklos ataskaitai (Nr. B68-107) 54_sprendimas_del-pritari...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_uab-moletu-svara_metin...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ 2020 m. metinei veiklos ataskaitai (Nr. B68-108) 54_sprendimas_del-pritari...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_uab-moletu-vanduo_meti...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2020 m. metinei veiklos ataskaitai (Nr. B68-109) 54_sprendimas_del-pritari...
54_moletu-tvic_metine-vei...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl pritarimo Molėtų krašto muziejaus 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-110) 31_ts-del-pritarimo-muzie...
31_moletu-krasto-muziejau...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
9 Dėl Molėtų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-111) 31_ts-del-muziejaus-pasla...
31_priedas.-kainorastis.d...
31_aiskinamasis-rastas.do...
31_antikorupcinio-vertini...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-205 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-112) 31_ts-del-lankytinu-vietu...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-113) 43_sprendimas_del-pspc-at...
43_pspc-veiklos-ataskaita...
43_pspc-finansine-atskait...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 m. veiklos ataskaitai (Nr. B68-114) 43_sprendimas_del-greitos...
43_aiskinamasis-rastas-de...
43_gmp-finansine-atskaito...
43_gmp-veiklos-ataskaita....
Miglė Bareikytė

Priimtas
13 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2021 metams nustatymo (Nr. B68-115) 43_sprendimas-_del-mokos-...
43_planuojami-veiklos-rez...
43_aiskinamasis-rastas-de...
Miglė Bareikytė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-116) 36_sprendimas-del-mokejim...
36_aiskinamasis-rastas-de...
36_tvarkos-aprasas-del-mo...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-117) 36_sprendimas-del-paslaug...
36_tvarkos-aprasas-del-pa...
36_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo (Nr. B68-118) 172_programa.docx
172_2021-04-sprendimas.do...
172_aiskinamasis-rastas-n...
Vilma Mečiukonienė
Kultūros ir švietimo skyrius

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-119) 32_sprendimas-del-tvarkos...
32_sprendimo-del-vasaros-...
32_aiskinamasis-del-spren...
32_4-priedas-programos-sa...
32_5-priedas-biudzeto-vyk...
32_6-priedas-suvestine-at...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-5 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-120) 32_sprendimas-del-2021_01...
32_aiskinamasis-del-spren...
32_lyginamasis.docx
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
19 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-121) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_tvarkos-aprasas.docx
44_aiskinamasis-rastas.do...
44_susisiekimo-ministerij...
Rimantas Šavelis

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo ir Molėtų rajono savivaldybės mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydžio nustatymo, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-122) 54_sprendimas_del-leidimu...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_antikorupcinio-vertini...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-123) 50_sprendimas_del-kalnu-k...
50_aiskinamasis-rastas_de...
50_pakelejo-nuomos-kaina-...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
22 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto (Nr. B68-124) 50_sprendimas_del-valstyb...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-125) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_sprendimo-nr.-b1-194-l...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-126) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-305 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 20 nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-127) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-304 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo Molėtų m., Melioratorių g. 18C nuomos ir papildomų sąlygų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-128) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Melioratorių g. 3-28, pardavimo (Nr. B68-129) 54_sprendimas_del-busto-m...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Molėtų m., Liepų g. 17-7, pardavimo (Nr. B68-130) 54_sprendimas_del-busto-l...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
29 Dėl materialaus turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-131) 50_sprendimas_-del-sutiki...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
30 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams (Nr. B68-132) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-133) 19_del-nt-nurasymo_sandel...
19_ar_nt-nurasymas_sandel...
Lilija Krivičienė

Priimtas
32 Dėl Janiškių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Janiškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-134) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-jani...
82_janiskiu-k.-janiskiu-g...
Lina Spranginienė

Priimtas
33 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-135) 147_sprendimas-del-paskol...
147_aiskinamasis-del-pask...
147_audito-tarnybos-isvad...
Rūta Maigienė

Priimtas
34 Dėl asociacijos „Domino šokių studija“ atleidimo nuo naudojimosi Molėtų kultūros centro choreografijos sale mokesčio (Nr. B68-136) 31_ts-del-atleidimo-nuo-m...
31_aiskinamasis-rastas.do...
Gintautas Matkevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška