title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 6-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-07-23 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono garbės piliečio vardo Tzvi Kritzer suteikimo (Nr. B68-197) 29_del-moletu-rajono-garb...
29_moletu-rajono-apdovano...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-198) 6_2019_aiskinamasis-rasta...
6_2019m.-veiklos-ataskait...
6_sprendimo-projektas-del...
Elena Putnienė

Priimtas
3 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitai (Nr. B68-199) 142_sprendimas-del-ataska...
142_aiskinamasis-del-svp-...
142_priedas-del-svp-atask...
Vaida Miltenienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-200) 147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl vieningos klientų aptarnavimo sistemos sukūrimo (Nr. B68-201) 54_sprendimas_del-viening...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių pastatų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-202) 20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
20_nekilnojamuju-vertybiu...
Nijolė Stalnionienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-203) 33_sprendimas-del-tvarkos...
33_aiskinamasis-del-tvark...
33_tvarkos-aprasas.docx
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-204) 34_34del-paramos-mokinio-...
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-205) 34_del-mok.-nemokamo-mait...
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-84 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos, Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-206) 34_del-kreipimosi-del-soc...
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. B1-165 "Dėl atlyginimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" pakeitimo (Nr. B68-207) 34_del-atlyg.-uz-iu_keit....
34_aiskinamasis-rastas-de...
Natalija Ališauskienė

Priimtas
12 Dėl Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-208) 33_sprendimas_-del-dubing...
33_aiskinamasis-rastas_-d...
33_giedraiciu-gimnazijos-...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-97 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-209) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-210) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_lesu-zeldinimiams-skyr...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
15 Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Molėtų progimnazijos sporto aikštynui atnaujinti (Nr. B68-211) 44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
16 Dėl lengvatos taikymo rinkliavai (Nr. B68-212) 50_sprendimas_del-lengvat...
50_aiskinamasis-rasta_del...
Vanda Aleksiejūnienė

Nepriimtas
17 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pagal patikėjimo sutartis (Nr. B68-213) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-214) 19_del-nt-nurasymo_surgen...
19_sprendimo-priedas_surg...
19_ar_nt-nurasymas_surgen...
Lilija Krivičienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-215) 19_del-nt-nurasymo_ciunis...
19_sprendimo-priedas_ciun...
19_ar_nt-nurasymas_ciunis...
Lilija Krivičienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų vanduo“ pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-216) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
21 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos (Nr. B68-217) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-218) 50_aiskinamasis-rastas_de...
50_sprendimas_del-turto-p...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-219) 54_sprendimas_del-zemes-n...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų ligoninei pagal patikėjimo sutartį (Nr. B68-220) 50_sprendimas_del-turto-p...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-221) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo (Nr. B68-222) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (Nr. B68-223) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-224) 50_sprendimas_del-nuomos....
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
29 Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypus Molėtų rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise (Nr. B68-225) 143_aiskinamasis-rasatas_...
143_sprendimas_del-zemes-...
Dovilė Dimindavičiūtė

Priimtas
30 Dėl pakeistų Molėtų socialinės paramos centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-226) 35_moletu-socialines-para...
35_aiskinamasis-rastas-.d...
35_del-moletu-socialines-...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
31 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-227) 54_sprendimas_del-pc-nuos...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_paslaugu-centro-nuosta...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
32 Dėl Tujų skersgatvio suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje (Nr. B68-228) 82_2.-sprendimas-del-gied...
82_2.-direktoriaus-teikim...
82_giedraiciu-mstl.-tuju-...
Lina Spranginienė

Priimtas
33 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių pasirašymui (Nr. B68-229) 29_del-pritarimo-jungtine...
29_jungtines-veiklos-part...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-238 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-230) 50_sprendimas_del-sprendi...
50_aiskinamasis-rastas_de...
Vanda Aleksiejūnienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-68 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-231) 33_sprendimas_del-mokyklu...
33_bendrojo-plano-1-pried...
33_aiskinamasis-rastas_-d...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška