title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 7-asis 2017 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-09-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitos ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. B68-163) 26_2016m-biudzeto-vykdymo...
26_aiskinamasis-rastas-de...
26_biudzeto-pajamu-ir-isl...
26_biudzeto-islaidu-samat...
26_biudzeto-vykdymo-atask...
26_finansiniu-ataskaitu-r...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.sprendimo Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-164) 26_2017-m.-biudzeto-3-pak...
26_2017-m-3-pakeitimo-ais...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_teises-aktu-projektu-a...
Genė Kulbienė

Priimtas
3 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-165) 7_sprendimas-del-kontroli...
7_sprendimo-del-kontrolie...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Elena Putnienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-166) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_aiskinamasis-del-pasla...
32_lyginamasis-variantas-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-52 "Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017-2018 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-167) 32_sprendimas-del-klasiu-...
32_aiskinamasis-del-klasi...
32_lyginamasis-variantas-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-257 „Dėl Molėtų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-168) 31_ar-del-sprendimo-pakei...
31_del-sprendimo-pakeitim...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos (2008 - 2016 m.) aprobavimo (Nr. B68-169) 18_sugeneruota-ataskaita....
18_aiskinamasis-rastas-de...
18_tarybos-sprendimas-del...
Irena Tarvydienė

Priimtas
8 Dėl Lėlių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Lėlių kaimo teritorijoje (Nr. B68-170) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leli...
82_leliu-k.leliu-g.-pried...
Lina Spranginienė

Priimtas
9 Dėl Malūno gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Lėlių kaimo teritorijoje (Nr. B68-171) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leli...
82_leliu-k.-maluno-g.-pri...
Lina Spranginienė

Priimtas
10 Dėl Rimučių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Lėlių kaimo teritorijoje (Nr. B68-172) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leli...
82_leliu-k.-rimuciu-g.-pr...
Lina Spranginienė

Priimtas
11 Dėl Ukmergės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Lėlių kaimo teritorijoje (Nr. B68-173) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_leliu-k.-umerges-g.-pr...
82_2.-sprendimas-del-leli...
Lina Spranginienė

Priimtas
12 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Balninkų seniūnijos Girsteitiškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-174) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-girs...
82_girsteitiskio-k-misko-...
Lina Spranginienė

Priimtas
13 Dėl Dūrių gatvės, esančios Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Levaniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-175) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-leva...
82_levaniskiu-k.-duriu-g....
Lina Spranginienė

Priimtas
14 Dėl Utenos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažuluokesos kaimo teritorijoje (Nr. B68-176) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-azul...
82_azuluokesos-k.-utenos-...
Lina Spranginienė

Priimtas
15 Dėl Rytinės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo teritorijoje (Nr. B68-177) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-azubaliu...
82_azubaliu-k-rytine-g.-p...
Lina Spranginienė

Priimtas
16 Dėl viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo (Nr. B68-178) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_viesame-aukcione-pardu...
54_sprendimas-del-viesame...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (Nr. B68-179) 54_sprendimas-del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-180) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas-del-nekilno...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio adresu: Molėtų r. sav., Giedraičiai., Vilniaus g. 32-1, išnuomojimo viešo konkurso būdu (Nr. B68-181) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-savival...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl nuomos sutarties nutraukimo (Nr. B68-182) 54_sprendimas-del-nuomos-...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų menų mokyklai (Nr. B68-183) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo (Nr. B68-184) 55_del-parduodamu-bustu-s...
55_aiskinamasis-rastas-sp...
55_2017-09-29-priedas-par...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-185) 55_del-bustu-sarasu-patvi...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_2017-09-29-priedas-1.d...
55_55_201709-priedas-2.do...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 18, pardavimo (Nr. B68-186) 55_del-busto-esancio-mole...
55_aiskinamasis-del-busto...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. B68-187) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-sutikim...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. B1-170 „Dėl UAB „Molėtų šiluma” investicijų plano ir investicinio projekto suderinimo” pakeitimo ir 2015-2019 metų investicijų plano suderinimo (Nr. B68-188) 54_uab-moletu-siluma-inve...
54_uab-moletu-siluma-rast...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-uab-mol...
54_uab-moletu-siluma-inve...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015m. kovo 26d. sprendimo Nr.B1-71,,Dėl Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-189) 35_sprendimas-del-mvsgn-n...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Rasa Karūžaitė

Priimtas
28 DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. B1-215 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. B68-190) 52_sprendimas-del-reglame...
52_aiskinamasis-rastas-de...
52_projekto-lyginamasis-v...
Remigijus Tamošiūnas

Priimtas
29 Dėl įgaliojimo nustatyti Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams metines užduotis ir įvertinti jų veiklą (Nr. B68-191) 7_sprendimas-del-vadovu-v...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
30 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B1-54 „Dėl viešosios įstaigos Giedraičių ambulatorijos likvidavimo“ pakeitimo (Nr. B68-192) 43_sprendimas-_del-vsi-gi...
43_aiskinamasis-rastas_-d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
31 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" (Nr. B68-193) 23_aiskinamasis-rastas-pa...
23_sprendimas-del-paslaug...
Loreta Guobytė

Priimtas
32 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ (Nr. B68-194) 142_sprendimas-del-gimnaz...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Vaida Miltenienė

Priimtas
33 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 "Miestų kompleksinė plėtra" (Nr. B68-195) 23_sprendimas-del-janonio...
23_aiskinamasis-rastas-de...
Loreta Guobytė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. B68-196) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_moletu-rajono-savivald...
29_moletu-rajono-savivald...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-202 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. B68-197) 7_36_sprendimas-del-jauni...
7_36_aiskinamasis-rastas....
Irena Sabaliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška