title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 7-asis 2018 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai (Nr. B68-179) 6_2017_veiklos-ataskaita....
6_aiskinamasis-rastas-201...
6_sprendimas-del-2017m.-v...
Elena Putnienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo (Nr. B68-180) 147_1472017-m.-finansines...
147_147aiskinamasis-rasta...
147_147audito-isvada-del-...
147_1472017-m.-biudzeto-v...
147_147biudzeto-vykdymo-a...
147_147sprendimas-del-kon...
Rūta Maigienė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-181) 147_147projekto-2018-08-l...
147_147biudzeto-keitimo-s...
147_147teises-aktu-projek...
147_147biudzeto-sprendimo...
147_147biudzeto-keitimo-s...
147_147aiskinamasis-rasta...
147_147biudzeto-keitimo-s...
Rūta Maigienė

Priimtas
4 Dėl paskolos ėmimo (Nr. B68-182) 147_147sprendimo-projekta...
147_147aiskinamasis-del-p...
147_147sprendimo-projekta...
147_147kontrolieres-isvad...
Rūta Maigienė

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl pritarimo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Molėtų rajone (II etapas)“ įgyvendinimui“ pakeitimo (Nr. B68-183) 142_sprendimas-del-tinklu...
142_aisk.-rastas-del-vand...
142_rastas.pdf
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-28 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-184) 23_sprendimas-del-svp-tik...
23_aiskinamasis-del-svp-t...
Loreta Guobytė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. B1-154 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-185) 23_sprendimas-del-stategi...
23_aiskinamasis-del-strat...
Loreta Guobytė

Priimtas
8 Dėl atstovo delegavimo Regioninę kultūros traybą (Nr. B68-186) 31_ts-del-delegavimo.docx
31_ar-del-delegavimo.docx
Gintautas Matkevičius

Priimtas
9 Dėl Molėtų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-187) 33_nuostatai-2018-m_-mole...
33_aiskinamasis-del-molet...
33_sprendimas-del-moletu-...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
10 Dėl Molėtų r. Alantos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-188) 33_aiskinamasis-del-alant...
33_sprendimas-del-moletu-...
33_alantos-nuostatai.docx
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-82 "Dėl priėmimo laiko į Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018 - 2019 mokslo metams nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-189) 32_sprendimas-del-2018_03...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_sprendimo-del-klasiu-k...
32_aiskinamasis-del-klasi...
32_lyginamasis-variantas-...
32_lyginamasis-variantas-...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-190) 32_sprendimas-del-mokymo-...
32_aiskinamasis-del-mokym...
32_vertinimo-pazyma-del-m...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-120 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-191) 32_sprendimas-del-2015_05...
32_aiskinamasis-del-2015_...
32_lyginamasis-del-2015_0...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.B1-165 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr.B1-160 "Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo (Nr. B68-192) 29_del-moletu-rajono-savi...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
15 Dėl Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. B68-193) 29_del-moletu-r.-svietimo...
29_aiskinamasis-rastas-de...
Nijolė Kimbartienė

Priimtas
16 Dėl pavedimo Daliai Černiauskienei laikinai vykdyti Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos direktorės funkcijas (Nr. B68-194) 7_sprendimaspavedimo-vykd...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
17 Dėl pavedimo Almai Vidžiūnienei laikinai vykdyti Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus funkcijas (Nr. B68-195) 7_sprendimas-del-pagalbos...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
18 Dėl pavedimo Violetai Urbanavičienei laikinai vykdyti Molėtų menų mokyklos direktoriaus funkcijas (Nr. B68-196) 7_sprendimas-del-pavadavi...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-36 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. B68-197) 7_sprendimas-del-apmokejm...
7_apmokejimo-tvarkos-apra...
7_apmokejimo-tvarkos-apra...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (Nr. B68-198) 7_20_sprendimas-del-struk...
7_20_sprendimo-del-strukt...
7_20_aiskinamasis-rastas-...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
21 Dėl Molėtų miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Nr. B68-199) 112_del-moletu-miesto-ir-...
112_aiskinamsis-rastas.do...
112_teises-aktu-projektu-...
Kęstutis Grainys

Priimtas
22 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo (Nr. B68-200) 54_sprendimas_del-nekilno...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_54isakymas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-201) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-turto-p...
54_54isakymas-del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Mechanizatorių g. 9-28, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-202) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r.-del-busto-m...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
25 Dėl būsto, esančio Molėtų m., J. Janonio g. 24-5, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-203) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-ja...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
26 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Ažubalių g. 14A-11, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-204) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-mo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
27 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-205) 54_sprendimo-priedas_obje...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_54isakymas-del-turto-p...
54_sprendimas_del-parduod...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
28 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Utenos g. 10, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-206) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r.-del-busto-m...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
29 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 20-2, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-207) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-mo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
30 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-208) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-mo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
31 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Melioratorių g. 17-10, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-209) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-mo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
32 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 20-2, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-210) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-mo...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
33 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį (Nr. B68-211) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_prasymas-del-turto-per...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti (Nr. B68-212) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-213) 19_del-nt-nurasymo_mazuli...
19_ar_nt-nurasymas_mazuli...
Lilija Krivičienė

Priimtas
36 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-214) 19_del-nt-nurasymo_sliave...
19_sprendimo-priedas_s_sl...
19_ar_nt-nurasymas_sliave...
Lilija Krivičienė

Priimtas
37 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-215) 19_del-nt-nurasymo_balnin...
19_sprendimo-priedas_b_ba...
19_ar_nt-nurasymas_balnin...
Lilija Krivičienė

Priimtas
38 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-216) 19_sprendimas-2018-08_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_v...
19_ar-del-bt-peremimo_v_v...
19_192016-06-20sprendimas...
19_192016-06-20sprendimas...
19_192016-06-27sprendimas...
Lilija Krivičienė

Priimtas
39 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-217) 19_sprendimas-2018-08_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_a...
19_ar-del-bt-peremimo_a_j...
Lilija Krivičienė

Priimtas
40 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-2, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-218) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r.-del-busto-d...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
41 Dėl Saulėtekio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Raupiškio kaimo teritorijoje (Nr. B68-219) 82_2.sprendimas-del-raupi...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_raupiskio-k.-sauleteki...
Lina Spranginienė

Priimtas
42 Dėl Amatų gatvės, esančios Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-220) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_moletu-m.-amatu-g.-pri...
82_2.-sprendimas-del-mole...
Lina Spranginienė

Priimtas
43 Dėl Šaltupio ir Dubingių gatvių, esančių Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje, pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-221) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_giedraiciu-mstl.-dubin...
82_2.-sprendimas-del-gied...
Lina Spranginienė

Priimtas
44 Dėl Meistrų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų miesto teritorijoje (Nr. B68-222) 82_2.sprendimas-del-molet...
82_moletu-m.-meistru-g.-p...
82_2.direktoriaus-teikima...
Lina Spranginienė

Priimtas
45 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-223) 47_aiskinamasis-rastas.-t...
47_tikslinamas-objektu-sa...
47_sprendimo-projektas-de...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
46 Dėl pritarimo projekto „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-224) 142_sprendimas-del-pspc-a...
142_aiskinamasis-rastas-d...
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
47 Dėl būsto, esančio Molėtų m., P. Cvirkos g. 4-1, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-225) 55_sprendimas-del-busto-m...
55_aiskin.-r-del-busto-cv...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
48 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis (Nr. B68-226) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-valstyb...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
49 Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo (Nr. B68-227) 54_rastas-del-isvados-pat...
54_54isakymasdel-investav...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-investa...
54_nr.-gt-62-69.pdf-del-i...
54_sprendimo-priedas_del-...
54_rastas-del-isvados.pdf
54_54isakymo-priedasdel-i...
54_nr.-gt-70-78.pdf-del-i...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
50 Dėl nekilnojamojo turto mainų sandorių (Nr. B68-228) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-turto-m...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
51 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Molėtų pradinei mokyklai (Nr. B68-229) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
52 Dėl Molėtų miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu požiūriu schemos patvirtinimo (Nr. B68-230) 21_sprendimo-projektas-de...
21_aiskinamasis-rastas-de...
21_miesto-zonos.jpg
21_aiskinamasis-rastas.pd...
Jūratė Tamulienė

Priimtas
53 Dėl kitos paskirties žemės sklypų priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-231) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-zemes-s...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
54 Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Molėtų švara“ įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (Nr. B68-232) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-pritari...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška