title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 7-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-11-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B1-26 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo"pakeitimo (Nr. B68-256) 147_sprendimas-del-biudze...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_aiskinamasis-rastas-d...
147_projekto-lyginamasis-...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono verslo tarybos patvirtinimo (Nr. B68-257) 149_aiskinamasis-del-vers...
149_gojelis-siulymas.docx
149_panevezio-ppar-siulym...
149_lietuvos-buhalteriu-i...
149_moletu-krasto-verslin...
149_lietuvos-kaimo-turizm...
149_sprendimas-del-verslo...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B1-280 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-258) 156_sprendimas-del-svp-ti...
156_aiskinamasis-del-svp-...
156_pasiulymasdel-veiklos...
Dovilė Sabalinkė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-259) 44_aiskinamasis-rastas-de...
44_del-moletu-rajono-savi...
Rimantas Šavelis

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-260) 54_sprendimas_del-nuomos-...
54_askinamasis-rastas_del...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
6 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį bendrijai „Edeno vaivorykštė” (Nr. B68-261) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto "Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje" rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-262) 156_sprendimas-del-krasto...
156_aiskinamasis-rastas-d...
Dovilė Sabalinkė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
8 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-263) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-264) 19_sprendimas-2019-11_-bt...
19_sprendimo-priedas_bt_s...
19_ar-del-bt-peremimo_s_s...
Lilija Krivičienė

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansuotinų sporto sričių nustatymo ir sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-265) 31_ts-del-sporto-finansav...
31_sporto-finansavimo-apr...
31_ar-del-sporto-finansav...
31_3-priedas-biudzeto-vyk...
31_2-priedas-programos-sa...
31_4-priedas.docx
Gintautas Matkevičius

Priimtas
11 Dėl pakeistų Molėtų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo (Išbrauktas iš darbotvarkės, nesvarstytas) (Nr. B68-268) 31_ts-del-muziejaus-nuost...
31_muziejaus-nuostatai.do...
31_ar-del-muziejaus-nuost...
Gintautas Matkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. B68-266) 32_sprendimas-del-bendrad...
32_bendradarbiavimo-sutar...
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
13 Dėl Likiškių gatvės, esančios Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Mindūnų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-267) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mind...
82_mindunu-k.-likiskiu-g....
Lina Spranginienė

Priimtas
14 Dėl pritarimo projekto „Nuotekų surinkimo plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“ įgyvendinimui (Nr. B68-269) 142_sprendimas-del-moletu...
142_aisk.-rastas-del-mole...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška