title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 8-asis 2018 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-10-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-234) 147_sprendimo-projektas-4...
147_biudzeto-4-pakeitimo-...
147_biudzeto-4-pakeitimo-...
147_biudzeto-4-pakeitimo-...
147_biudzeto-4-pakeitimo-...
147_biudzeto-4-pakeitimo-...
147_aiskinamasis-rastas-2...
147_teises-aktu-projektu-...
147_projekto-2018-10-lygi...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B1-2 „ Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pakeitimo (Nr. B68-235) 71_7171aiskinamasis-rasta...
71_7171moletu-rajono-savi...
Inga Žemaitytė

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-10 „Dėl atstovų delegavimo į Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo (Nr. B68-233) 149_1d-4614.adoc
149_sprendimas-del-delega...
149_aiskinamasis-del-dele...
149_2018_09_19_b88-41-.ad...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
4 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose (Nr. B68-237) 142_tarybos-sprendimo-pro...
142_aiskinamasis-rastas-d...
142_jvs-trasu-zenklinimas...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
5 Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (Nr. B68-239) 142_sprendimas-jvs-su-uab...
142__aiskinamasis-rastas-...
142_jvs-galutine.doc
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-221 „Dėl pritarimo projektui „Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ rengimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo (Nr. B68-240) 142_20181015sprendimas-de...
142_20181015-aiskin.-rast...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
7 Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Molėtų rajone“ rengimui ir įgyvendinimui (Nr. B68-241) 142_20180918sprendimas-de...
142_20180918-aiskin.-rast...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
8 Dėl investicinio projekto „Molėtų gimnazijos pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių gerinimas“ įgyvendinimo (Nr. B68-277) 149_moletai_ip_2017_10_24...
149_aiskinamasis-rastas-d...
149_sprendimas-del-gimanz...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo (Nr. B68-242) 143_sprendimo-tvirtinti-r...
143_tarybos-sprendimo-del...
143_teikimas-tvirtinti-ra...
143_moletu-raj.-bp-korekt...
143_1_zemes_naudojimo_kor...
143_2_infrastruktura_kore...
143_3_rekreacija_turizmas...
143_4_misku_korektura.jpg
143_5_gamtinis-karkasas.j...
143_antikorupcinio-vertin...
Gediminas Putvinskas

Priimtas
10 Dėl Alantos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Nr. B68-243) 143_alantos-miestelio-bp-...
143_tarybos-sprendimo-del...
Molėtų rajono savivaldybės taryba

Priimtas
11 Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei (Nr. B68-244) 20_videniskiu-teritorija-...
20_videniskiu-teritorija-...
20_videniskiu-teritorija-...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo (Nr. B68-245) 19_max-tp-tarifai_2018.do...
19_max-tp-tarifai-2018-m....
19_ar-max-tp-tarifai_2018...
Lilija Krivičienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-246) 19_del-nt-nurasymo_varnis...
19_sprendimo-priedas_v_va...
19_ar_nt-nurasymas_varnis...
Lilija Krivičienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-238) 19_del-nt-nurasymo_juodis...
19_sprendimo-priedas_a_ju...
19_ar_nt-nurasymas_juodis...
Lilija Krivičienė

Priimtas
15 Dėl bešeimininkio turto perėmimo (Nr. B68-247) 19_sprendimas-2018-10_-bt...
19_ar-del-bt-peremimo_bt_...
Lilija Krivičienė

Priimtas
16 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-248) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-249) 54_sprendimas_del-nuomos....
54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybai (Nr. B68-250) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-turto-p...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-251) 54_sprendimas_del-veiklos...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai (Nr. B68-252) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl Laumių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Gurakalnės kaimo teritorijoje (Nr. B68-253) 82_gurakalnes-k.-laumiu-g...
82_2.sprendimas-del-gurak...
82_2.direktoriaus-teikima...
Lina Spranginienė

Priimtas
22 Dėl Lakštingalos gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Alantos seniūnijos Alantos miestelio teritorijoje (Nr. B68-254) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_alantos-mstl.-laksting...
82_2.-sprendimas-del-alan...
Lina Spranginienė

Priimtas
23 Dėl Laumių gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Šiupieniškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-255) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-siupi...
82_siupieniskiu-k.-laumiu...
Lina Spranginienė

Priimtas
24 Dėl Paežerės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Jaurų II kaimo teritorijoje (Nr. B68-256) 82_jauru-ii-k.-paezeres-g...
82_2.sprendimas-del-jauru...
82_2.direktoriaus-teikima...
Lina Spranginienė

Priimtas
25 Dėl Šilo gatvės, esančios Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-257) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_giedraiciu-mstl.-silo-...
82_2.-sprendimas-del-gied...
Lina Spranginienė

Priimtas
26 Dėl Pušyno gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Giedraičių miestelio teritorijoje (Nr. B68-258) 82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-giedr...
82_giedraiciu-mstl.-pusyn...
Lina Spranginienė

Priimtas
27 Dėl Žvejų gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Vilkiškių kaimo teritorijoje (Nr. B68-259) 82_vilkiskio-k.-zveju-g.-...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_2.sprendimas-del-vilki...
Lina Spranginienė

Priimtas
28 Dėl Žvejų ir Paežerės gatvių pavadinimų suteikimo Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Jaurų I kaimo teritorijoje (Nr. B68-260) 82_2.sprendimas-del-jauru...
82_2.direktoriaus-teikima...
82_jauru-i-k.-zveju-ir-pa...
Lina Spranginienė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-261) 54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-savival...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
30 Dėl savivaldybės ilgalaikio turto perdavimo Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšeliui - darželiui (Nr. B68-262) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
54_sprendimas_del-turto-p...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
31 Dėl Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-263) 33_aiskinamasis-rastas-de...
33_antikorupcinis-vertini...
33_sprendimas-del-svietim...
33_specialiosios-tiksline...
Vytautas Kralikevičius

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-264) 32_sprendimas-del-nvs-tva...
32_nvs-tvarkos-aprasas.do...
32_aiskinamasis-rastas-de...
32_vertinimo-pazyma-del-n...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
33 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2018 -2019 mokslo metams nustatymo (Nr. B68-265) 32_sprendimas-del-grupiu-...
32_sprendimo-del-grupiu-s...
32_aiskinamasis-del-grupi...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
34 Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės merui (Nr. B68-266) 7_sprendimas-del-igalioji...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ įstatų pakeitimo (Nr. B68-267) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas-del_uab-mol...
54_uab-moletu-vanduo-ista...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
36 Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją ir įgaliojimų jam suteikimo (Nr. B68-268) 43_sprendimas-_del-delega...
43_aiskinamasis-rastas-_d...
Miglė Bareikytė

Priimtas
37 Dėl Molėtų rajono reagavimo į savižudybių riziką algoritmų patvirtinimo (Nr. B68-269) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas-_del-algori...
Miglė Bareikytė

Priimtas
38 Dėl Molėtų rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. B68-270) 43_aiskinamasis-rastas-_d...
43_sprendimas-del-savizud...
Miglė Bareikytė

Priimtas
39 Dėl socialinio būsto pirkimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-271) 54_sprendimas_del-sociali...
54_rastas_del-sprendimo-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_55isakymas-del-derybas...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
40 Dėl biudžetinės įstaigos Molėtų r. paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-272) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-moletu-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
41 Dėl negyvenamųjų patalpų subnuomos (Nr. B68-273) 54_priedas-prie-sp.-del-s...
54_sprendimas_del-subnuom...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
42 Dėl nuomos sutarties nutraukimo (Nr. B68-274) 54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-nuomos-...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
43 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-228 „Dėl kitos paskirties žemės sklypų priėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (Nr. B68-275) 54_sprendimas_del-2018-08...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_papildomi-dokumentai-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
44 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. B1-220 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-276) 47_sprendimo-projektas.-t...
47_aiskinamasis-rastas.-t...
47_moletu-rajono-objektu-...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
45 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos (Nr. B68-278) 54_moletu-pgt-rastas.pdf
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimas_del-sociali...
Aldona Rusteikienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Visi renginiai