title

Apie VGG "Molėtų aitvarai"

Molėtų miesto vietos veiklos grupė "Molėtų aitvarai" yra savarankiška asociacija, įkurta 2015 m. ir veikianti Molėtų miesto teritorijoje.  Pagrindiniai tikslai - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciję, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetencią ir galimybes skatinti Molėtų miesto pletrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir jgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Molėtų miesto teritorijoje.

Asociacijos pirmininkė Nijolė Kimbartiene,  tel. +370 687 34081, el. paštas: nkimbartiene015@gmail.com  

Įstatai

 

Nariai 

 1. Molėtų miesto bendruomenė 
 2. Molėtų krašto verslininkų asociacija
 3. Molėtų rajono savivaldybė   

 

 

Susirinkimai

 

 

  Valdybos nariai 

 1. Nijolė Kimbartienė 
 2. Rita Andreikėnienė
 3. Džiuljeta Karalienė
 4. Mindaugas Kildišius
 5. Justinas Kulys
 6. Rosita Pikauskienė
 7. Donatas Plieskis
 8. Eugenijus Rinkevičius
 9. Žydrūne Vaidachovičienė 

 Susirinkimai 

 

 Priėmimo į vietos veiklos grupę tvarka

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 23:17:43