title

Apie paramą Ukrainos karo pabėgėliams - rajono socialinių darbuotojų pasitarime

 

Kovo 9-ąją Molėtuose aptarti paramos Ukrainai ir karo pabėgėlių priėmimo mūsų rajone buvo susirinkę Savivaldybės vadovai ir rajono socialiniai darbuotojai. Dalyvavo meras Saulius Jauneika, Administracijos direktorius Sigitas Žvinys, Paramos Ukrainai rajone  koordinacinės grupės vadovė mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė, Socialinės paramos skyriaus ir Socialinės paramos centro darbuotojos.

Matant karo situaciją Ukrainoje, nuo karo bėgančių žmonių srautus ir visiems telkiantis padėti kenčiantiems Ukrainos žmonėms, tartasi, kokią pagalbą ir kaip galime suteikti į mūsų rajoną atvyksiantiems karo pabėgėliams.

Socialiniams darbuotojams tektų pirmiausia užduotis - iš karto aplankyti atvykusias šeimas, išsiaiškinti jų poreikius, padėti registruotis Migracijos skyriuje, sveikatos įstaigose, susisiekti dėl socialinės paramos, vaikų ugdymo, mokymosi reikmenų, vienkartinės pašalpos, pagalbos maistu ar buities daiktais, padėti suprasti, kaip Lietuvoje elgtis įvairiose gyvenimo situacijose. Turint tokią informaciją,  toliau būtų jungiami esami instituciniai paramos teikimo būdai.  Kol kas rajone nėra daug karo pabėgėlių - kelios šeimos ir atskiri asmenys, kuriems padedama įsikurti, įsidarbinti, gauti paslaugų, tačiau manoma, kad situacija gali greitai pasikeisti ir sulauksime didesnio srauto. Tai bus iššūkis ir socialinės pagalbos, ir švietimo, ugdymo, visuomeninėms paramos organizacijoms, bendruomenėms, kurios priims pabėgėlius. Savivaldybė numačiusi kelias vietas, kuriose jie galėtų apsigyventi : „Kaimynystės namai" Inturkėje, „Arino  namai" Joniškyje, Aukštaitijos profesinio rengimo centras Alantoje, grupę globojamų Ukrainos vaikų su lydinčiais globotojais pasirengę priimti Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, taip pat gyventojai, kurie galėtų priimti Ukrainos pabėgėlius, registruojasi Nacionaliniame savanorių koordinavimo centre „Stiprūs kartu" ir Molėtų savivaldybėje.

Pasitarime kalbėta apie konkrečius socialinių darbuotojų žingsnius, informaciją, kurią jie turi gauti patys bei pateikti pabėgėliams, anketas, kontaktus, veiksmų įvairiomis situacijomis eigą.

Molėtų rajono socialiniai darbuotojai nusiteikę labai geranoriškai, supranta, kokia našta užgulusi nuo karo besitraukiančius žmones ir pasirengę jiems padėti.

 
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-09 15:44:52