title

B78_70 Kalbos konsultacijos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ASMENŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINĖS KALBOS KLAUSIMAIS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12    Nr. B78-70

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Konsultacijų teikimas (žodžiu, telefonu, raštu, el. paštu) asmenims, besikreipiantiems į Savivaldybės administraciją.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ( Žin., 2007, Nr. 94-3779)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

6.

Administracinės paslaugos teikėja

Asta Toločkienė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė – kalbos tvarkytoja. Tel. (8 383) 5 47 39, el. paštas a.tolockiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovė

Irena Sabaliauskienė, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja, tel. (8 383) 5 47 65

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojami įstaigos telefonai, faksas, vietinis įstaigos kompiuterių tinklas (el. paštas, įstaigos interneto svetainė).Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
B78_70 Kalbos konsultacijos