title

B78_89 Pranešimų, skundų dėl apleistų statinių priėmimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimo,

procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-10 Nr. B78-89

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo Savivaldybės administracijai pateikia pranešimą (skundą) dėl apleistų statinių. Pranešimas (skundas) pateikiamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis, pasirašytas el. parašu. Direktoriaus paskirtas Statybos ir vietinio ūkio skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą (skundą), parengia ir pateikia atsakymą pareiškėjui ir, jei reikia, direktoriaus pavedimu atlieka reikiamas procedūras dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 patvirtintas „Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymo tvarkos aprašas“.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „ Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas arba pranešimas, kuriame išvardijami statiniai, paskirtis, adresas.
Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Lilija Krivičienė (8-383) 40052, el. paštas lilija.kriviciene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šavelis, tel.( 8-383) 54740, el.paštas rimantas.savelis@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 -

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos skundas ar prašymas
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra