title

B1_21 Dėl dviračių takų specialiojo plano

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO DVIRAČIŲ TAKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 27 d. Nr. B1-21
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. vasario 11 d. išduotą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-339,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialųjį planą (pridedama).

Meras

Stasys ŽvinysJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra