title

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą ir ir pagal asmenų pageidavimą santuokos įrašo išrašo išdavimą. Lietuvos Respublikoje bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinėsmetrikacijos įstaigoje pagal religinės bendruomenės per 10 d. pateiktą nustatytos formos pranešimą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII- 2111;

3 .Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524;

4 .Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr.X-1444;

5.Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"

6.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Antrasis pranešimo egzempliorius ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos 1999 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintos formos bažnytinės santuokos liudijimas.

4. Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, kartu su nustatytos formos pranešimu pateikiamas užsieniečio valstybės kompetetingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtintas, kad jo santuokai nėra kliūčių.

5. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui).

6. Sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ Registrų centro centrinės duomenmų bazės.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Remigijus Tamošiūnas, el. paštas r.tamosiunas@moletai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

2,90 EUR ( jei imamas santuokos sudarymo įrašo išrašas)

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę

paslaugą

Elektroniniu būdu dėl įrašo išrašo gavimo galima užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml)

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Įtraukęs savo iniciatyva į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką, civilinės metrikacijos skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną sutuoktiniams išsiunčia pranešimą, kuriuo jie informuojami apie santuokos įtraukimą į apskaitą.

 Paslaugos teikimo schema 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 10:28:33
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra