title

B78_35 Bažnytinės santuokos apskaita

BAŽNYČIOS NUSTATYTA TVARKA SUDARYTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12  Nr.  B78-35

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą. Lietuvos Respublikos bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos dokumentas.
2. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui).
3. Sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).
4. Užsienio valstybės piliečiui-jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kad jo santuokai kliūčių nėra.
5. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

21 Lt (6,08 EUR).

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (pridedamas)

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra