title

Birželio 7 prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija

 

Birželio 7 d., pirmadienį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri liepos 2 d. finišuos fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. laukia pakartotinė sesija.

Šiemet laikyti egzaminus užsiregistravo 107 mūsų rajono bendrojo ugdymo ir 28 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos baigiamosios klasės mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai, tai yra 27 mažiau, lyginant su praėjusiais metais.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, o bendrai per egzaminų laikotarpį organizuojama po 12 valstybinių brandos egzaminų pagrindinėje ir pakartotinėje sesijose.

Į egzaminų centrus vėl turės teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai - ne žemesni nei ketvertas.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laikys visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą mūsų rajono savivaldybėje pasirinko 94 kandidatai, o mokyklinį - 41 (iš jų 28 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos).

Populiariausių valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai nesikeičia jau kelintus metus iš eilės. Kaip ir pernai, daugiausia kandidatų laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą - 96. Anglų kalbos valstybinį egzaminą laikys  - 85. Santykinai padaugėjo kandidatų, pasirinkusių fizikos valstybinį egzaminą. Santykinai mažiau kandidatų šiais metais rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės birželio 7 dieną.  Pernai dėl pandemijos jie prasidėjo birželio 29 d. Taigi šiemet brandos egzaminų pagrindinė sesija prasidės dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas, kad svarbiausius lietuvių kalbos ir literatūros bei  matematikos egzaminus skirtų 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas sudėliotas atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, jog mokyklos spėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Šiemet visų egzaminų trukmė pailginama 15 minučių. Pernai buvo atsiliepimų, kad pristigo laiko matematikos ir informacinių technologijų užduotims atlikti, todėl siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis, visų brandos egzaminų trukmė prailginama.

Egzaminų užduotys sudarytos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Abiturientams buvo žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami. Svarbu pažymėti, jog brandos egzaminai nėra laikomi iš paskutinių kelių 12 klasės mėnesių kurso.

Gamtos mokslų egzaminuose bus tikrinami daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų.

Visi valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi Molėtų progimnazijoje, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kuris bus vykdomas Molėtų gimnazijoje. Molėtų gimnazijoje ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje bus vykdomi mokykliniai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminai. Molėtų gimnazijoje bus organizuojamas mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vykdymas pakartotinėje sesijoje.

Vienoje patalpoje galės būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas galės būti laikomas šešių asmenų grupėje.

Egzaminų centruose bus pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis. Naudojantis bendromis knygomis, kompiuteriais reikės dezinfekuoti paviršius arba naudotis vienkartinėmis pirštinėmis.

Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus paruošiamos ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino. Jos bus valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos.

Kandidatai per egzaminą bus sodinami taip, kad išlaikytų dviejų metrų atstumą, egzaminų centruose bus privalu pasirūpinti keliais įėjimais.

Egzaminų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-03 07:50:12