title

Administracinės paslaugos *Dalyvaujate projektuose*

Projektinė veikla remiama Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Konkursai gauti paramą skelbiami Svetainės Aktualijų ir skelbimų dalyje.

Remiamos veiklos:

Jaunimo iniciatyvos

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-10-17
 4. Skirtos lėšos (2019 II ketvirčiui)
 5. Skirtos lėšos (2019 IV ketvirčiui)

Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektai neįgaliųjų socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-04-11

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

 1. Kvietimas teikti paraiškas  2019-2020 metų atrankos konkursui
 2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019-2020 metais atrankos konkursui pateikta 1 paraiška. Ją pateikė VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras (Reg. Nr. V24-60)

Nevyriausybinių organizacijų veikla

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas (paraiškų teikimo terminas - iki 2020 m. kovo 31 d. Čia taip pat pateikiamos nuorodos į dokumentų formas) 
 3. Skirtos lėšos 2019 metams projektams

Sporto klubų veikla

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-04-10
 4. Skirtos lėšos 2019 metams

Sakralinių objektų tvarkymo veikla

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas 
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-04-10
 4. Skirtos lėšos 2019 metams

Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-05-17

Darbdavių dalyvavimas Užimtumo didinimo programoje

 1. Rėmimo tvarka
 2. Kvietimas teikti paraiškas
 3. Paraiškų teikimo terminas - iki 2019-04-26