Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

B3_02 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

MOLĖTŲ RAJONO MERAS

POTVARKIS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2017 m. vasario 17 d. Nr. B3-2
Molėtai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 d. 1 p., 2017 m. vasario 23 dieną 10 val. š a u k i u Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdį.

Darbotvarkė:

 1. Dėl Kontrolės komiteto ataskaitos.
 2. Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.
 4. Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo.
 6. Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą.
 7. Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui atlikti auditą.
 8. Dėl 2017 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų sričių ir prioritetų patvirtinimo.
 9. Dėl pritarimo projekto "Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija" įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas priemonę "Vietinių kelių vystymas".
 10. Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir viešųjų darbų programos 2017 metų I pusmečiui patvirtinimo.
 11. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. B1-176 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ pakeitimo.
 12. Dėl atstovų delegavimo į Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
 13. Dėl savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą Molėtų turizmo ir verslo informacijos centrą, padidinant dalininko įnašą.
 14. Dėl Molėtų socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainos suderinimo.
 15. Dėl siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti ir panaikinti Molėtų rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas.
 16. Dėl pritarimo projekto „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.
 17. Dėl Molėtų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.
 18. Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybai.
 19. Dėl savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingų teritorijų pripažinimo svarbiomis vietos bendruomenėms.
 20. Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai.
 21. Dėl pastato nuomos ne konkurso būdu.
 22. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-39 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Molėtų r. savivaldybės viešajai bibliotekai.
 24. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo.
 25. Dėl Vilniaus gatvės, esančios Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Luokesos kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo.
 26. Dėl Draugystės gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Pušalotų kaimo teritorijoje.
 27. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-250 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. Alantos gimnazijai“ pakeitimo.
 28. Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu.
 29. Dėl Šilo gatvės, esančios Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Drąsių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo.
 30. Dėl socialinio būsto nuomos išimties tvarka.
 31. Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2017 m. specialiosios programos patvirtinimo.
 32. Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui.
 33. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai.
 34. Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų ir Molėtų rajono savivaldybės būstų mėnesinių nuomos mokesčių dydžių nustatymo.
 35. Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Šilo g. 3-1, pardavimo.
 36. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.
 37. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-240 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 38. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn.
 39. Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo.
 41. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Molėtų švietimo centro direktorei Romualdai Žvinienei.
 42. Informacija:
  42.1.Integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) įgyvendinimo ataskaita.
  42.2. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Čimbaro prašymo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras

Stasys Žvinys

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-25 21:41:15
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.